22 mei 2024

Er is plek voor jongeren met autisme in Oosterbeek

Op onze locatie Leo Kannerhuis in Oosterbeek bieden wij hoogspecialistische behandeling aan jongeren met complex autisme en co-morbide problematiek. Op dit moment hebben wij een korte wachtlijst voor behandeling op de polikliniek en de deeltijdbehandeling. 

 

De polikliniek en deeltijdbehandeling in Oosterbeek richten zich op jongeren met autisme én comorbiditeit, en hun (gezins)systeem, bij wie behandeling in de 2e lijn onvoldoende heeft geholpen. Er is naast autisme sprake van een co-morbide psychiatrische stoornis, gedragsproblemen of systeemproblematiek. Wij streven naar een behandelduur van maximaal 9 maanden.

De polikliniek biedt diagnostiek, advies en consultatie en diverse vormen van behandeling aan jongeren tot en met 23 jaar. Een behandeltraject bestaat meestal uit één tot enkele behandelvormen waarvoor de jongere en zijn/haar systeem meestal één tot twee keer per week naar onze locatie komen om daar samen met de behandelaar te werken aan de doelen. Wij bieden ook behandelmodules die in de thuissituatie plaatsvinden.

De deeltijdbehandeling is er voor jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 30 jaar. De jongeren komen twee dagen per week naar de groep, van 8:30/9:00 tot 15:00 uur. Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van milieutherapie, trainingen en (vak)therapieën. We oefenen bijvoorbeeld met sociale vaardigheden en leren omgaan met emoties. Ook krijgen jongeren meer inzicht in hun sterke kanten en hoe autisme bij hen werkt. Het systeem wordt altijd betrokken; ouders/opvoeders krijgen begeleiding en soms doen we ook behandelingen met het hele gezin.
 

Op dit moment hebben we nog plek voor nieuwe aanmeldingen op de polikliniek en de deeltijdafdeling. Meer informatie over ons behandelcentrum voor jongeren vind je hier: Leo Kannerhuis Oosterbeek Rosenthalweg | Youz. Of neem contact met ons op: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl of 088 357 45 80

Verhuisbericht

Onze polikliniek en deeltijdbehandeling Jongeren (Oosterbeek) gaan samen met de polikliniek Volwassenen (Arnhem-Centrum) naar ons nieuwe onderkomen in Arnhem-Zuid. Door het samenbrengen van deze afdelingen op een nieuwe, frisse locatie denken wij cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.  

Ons nieuwe adres is per 5 augustus 2024: 

Mr B.M. Teldersstraat 13, 6842 CT Arnhem 

Voor cliënten verandert er niets. De behandelaar blijft hetzelfde, alleen de locatie wijzigt. Wij doen ons uiterste best de verhuizing zó te organiseren, dat cliënten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook voor verwijzers verandert er nagenoeg niets; de aanmeldroute, telefoonnummer van het secretariaat en werkwijze blijven hetzelfde, alleen de locatie wijzigt.