Heemskerk Steenhouwerskwartier

Op deze locatie bieden we basis GGZ met de expertise van Indigo voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 4 en de 23 jaar met psychische klachten. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere betrokkenen. Wij bieden preventie, advies, begeleiding, onderzoek en kortdurende behandeling. Hierdoor is de zorg kort, efficiënt en gericht op snel herstel.

Ons aanbod:

Zorg gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen (4-23 jaar), die last hebben van:

Daarnaast doen wij handelingsgerichte diagnostiek en ook de behandeling hierin naar:

  • ADHD
  • autisme
  • intelligentie; bij onder- of overvragingsproblematiek
  • vermoeden van problematiek

Groepsaanbod:

  • Kinderen met overgewicht
  • Kinderen van ouders met psychiatrische / verslavingsproblematiek
  • Kinderen met zelfbeeldproblematiek

Onze werkwijze

De behandeling start met een telefonische screening waarbij we inventariseren wat de hulpvraag is en wat de problemen zijn. Na de telefonische screening wordt bepaald of de vraag past binnen de basis GGZ of ergens anders thuis hoort. Vervolgens wordt een beschikking bij de gemeente aangevraagd. Zodra de beschikking binnen is, worden ouders en kind uitgenodigd voor een intakegesprek. De behandeling wordt in overleg met het gezin bepaald en ingezet. Betrokkenheid van de ouders is hier ook weer van belang. Bij jongere kinderen wordt de behandeling via ouderbegeleiding geboden en worden ouders als co-therapeut ingezet.

Wat als er meer nodig is?

Soms heb je meer zorg nodig dan het basis GGZ team kan bieden. Samen met de jongere en de verwijzer kijken we naar een passende volgende stap en begeleiden we de jongere naar de juiste hulp. Doordat het team onderdeel is van Youz, zijn de lijnen naar de specialistische zorg kort.