03 juli 2023

Indrukwekkende avond in Limburg over opgroeien met een KOPP/KOV ouder

Donderdag 29 juni hebben onze collega's in Limburg samen met Zuyderland en Mondriaan de vertoning van de documentaire NIKKI verzorgd. Het doel was om aandacht te vragen voor hoe het is om op te groeien in een gezin met een KOPP/KOV ouder en wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn voor de ontwikkeling van een kind. Met deze documentaire krijg je een inkijk in de leefwereld van Nikki en haar moeder.

 

Regiodirecteur Bart Bongers: "We waren blij met de grote opkomst en het gesprek dat werd gevoerd. Maar het draaide deze avond eigenlijk maar om één persoon: Nikki zelf. We hebben gelachen, we waren stil, soms misschien ook boos, maar altijd begaan met haar. Daardoor was het nog indrukwekkender dat Nikki zelf de moeite had genomen om helemaal naar Maastricht te komen. Haar boodschap (aan de zorg, de scholen en de gemeenten als financierders): wees present en laat niet los als het even niet met het kind/de jongere gaat zoals het in de boekjes staat. Iedereen in de zaal begreep, na het zien van de film, precies wat ze daarmee bedoelde en waarom dat zo belangrijk is. Dank ook aan Monique Nolte voor haar komst en haar toelichting op hoe uitdagend het is om een dergelijke film te maken."

Er waren ruim 130 aanwezigen tijdens deze avond. Na de documentaire was er ruimte voor een interactieve nabespreking en werd er een toelichting gegeven worden over hoe je als betrokkene kan interveniëren en welke preventieactiviteiten er vanuit KOPP/KOV Zuid-Limburg worden aangeboden.