25 mei 2023

Kannerlezing: "Gezondheid bij ouders van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis: en nu behandelen?"

Ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis ervaren 1,5 keer zoveel stress en een hoger mortaliteitsrisico dan ouders van zich gemiddeld ontwikkelende kinderen. Over de onderliggende factoren van mentale en fysieke stress bij ouders van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis is weinig bekend. Evenals hoe dit van invloed kan zijn op de ontwikkeling van het kind en tijdens behandeling. Daarom hebben wij eerst door middel van een systematische review onderzocht wat de effecten van spelinterventies op kinderen met een autismespectrumstoornis en hun ouders zijn.

 

Resultaten lieten wisselende effecten op een grote variëteit aan uitkomst maten zien en er bleek weinig bekend over het effect van spelinterventies op ouderlijke stress. Ruim 70% van de geïncludeerde studies had een hoog risico op bias. In een tweede review zijn de biologische consequenties van ouderlijke stress, in kaart gebracht. Hieruit bleek dat mentale en fysieke stress is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten, een disbalans in het immuunsysteem en het microbioom. Vanuit deze hiaten in de zorg, is de Tandem studie gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar het effect van de ouder-kindrelatie interventie, Theraplay, op jonge kinderen met een autismespectrumstoornis én hun ouders. Ook wordt hierin de mentale en fysieke stress van ouders onderzocht. Hieruit bleek dat de hoge mate van opvoedstress, samenhing met een lagere kwaliteit van leven bij zowel vaders als moeders. Tevens bleek dat ouders die minder goed problemen konden oplossen of hun eigen emoties konden reguleren, meer probleemgedrag bij hun jonge kinderen met een autismespectrumstoornis rapporteerden dan ouders die hierin beter waren.

Samenvattend toont dit onderzoek aan dat het effect van spelinterventies op kinderen met ASS en de gezondheid van hun ouders wisselend is. Dit terwijl de gezondheid van deze ouders aandacht behoeft. Binnen de behandeling van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis zou de gezondheid van ouders, structureel moeten worden meegenomen voor een zo gunstig mogelijke uitkomst op de ontwikkeling van het kind en gezin.

Sinds september 2009 organiseert het Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 15 juni 2023 16.30 uur

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

  • 16.30-17.15: 1e spreker: Léanne Dijkstra-de Neijs, junior onderzoeker en promovendus, GZ-psycholoog i.o., klinisch psycholoog bij Sarr Jeugd​​​
  • 17.15-18.00: 2e spreker: Karin Kroes, systeemtherapeut io en PGAer, bij het Leo Kannerhuis, poli Amsterdam, Eline Brood, klinisch psycholoog bij het Leo Kannerhuis, poli Amsterdam
  • 18.00-18.15: Discussie/Afsluiting

Aanmelden

Deze lezing kun je bijwonen of via Webinar volgen. Wil je de lezing bijwonen dan ben je van harte welkom bij het Leo Kannerhuis, Overschiestraat 57 te Amsterdam. Er is plek voor 40 gasten dus meld je snel aan via : t.verbeek@leokannerhuis.nl

Wil je deelnemen aan het Webinar registreer je dan via bijgaande link voor de livestream:

https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_KwZKR2r7RtuS6FPfYibH2A

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken. Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP, register Vaktherapie. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kun je na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl