31 mei 2024

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 13 juni 2024 om 16.30 uur

Deze lezing kunt u bijwonen of via Webinar volgen.

 

Wilt u de lezing fysiek bijwonen dan bent u van harte welkom in de Concertzaal, Rozensteeg 3, 6862 DH Oosterbeek. Er is plek voor 50 gasten dus meld u snel aan via e-mail. 

Wilt u deelnemen aan het Webinar registreer u dan via de link voor de livestream.

“Het eetgedrag van vrouwen met een eetstoornis en comorbide autisme “

1e spreker:   Sabrina Schröder, MSc, Psycholoog en promovenda bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Docent Klinische Psychologie, Afdeling Klinische Psychologie, Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

2e spreker: Macy Buiting drs., Gedragswetenschapper bij het Leo Kannerhuis Nijmegen                                  

Klinische observatie suggereert dat het aantal patiënten met een eetstoornis (ES) en comorbide autisme spectrum stoornis (ASS), of een verdenking op ASS, die bij eetstoornisinstellingen binnenkomen sinds een aantal jaren toeneemt. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ASS steeds beter wordt herkend of dat men bij bepaalde persoonlijkheidskenmerken steeds vaker aan ASS denkt.

Ook vanuit wetenschappelijke bevindingen wordt dit bevestigt: Recente onderzoeken rapporteren dat tot wel 52% van de patiënten met een ES de diagnose ASS of in ieder geval autistische kenmerken tonen. Hierbij komt vaak de vraag naar voren: Horen deze kenmerken bij een onderliggende ASS of zijn deze kenmerken ontstaan door de ES, en zullen zij met herstel weer afnemen? Ondergewicht kan namelijk leiden tot verminderde cognitieve flexibiliteit, dwangmatig-compulsief gedrag, obsessief nadenken over eten, lichaam of gewicht, afvlakken van emoties of niet weten wat men voelt. Kortom, kenmerken die ook toe worden geschreven aan ASS. Bij deze patiënten nemen deze kenmerken na een verbetering van de voedingstoestand echter weer af. De laatste jaren houdt zich steeds meer wetenschappelijk onderzoek bezig met de rol en klinische implicaties van autismekenmerken binnen eetstoornispopulaties. Zo zijn verhoogde autismekenmerken in verband gebracht met een ernstigere presentatie van de eetstoornis (ES), met slechtere behandeluitkomsten en met een chronisch beloop van de ES. Daarnaast zijn er vanuit het autismeveld aanwijzingen dat vrouwen met autisme aanzienlijk meer eetproblemen ervaren dan controles, zoals het hebben van eetrituelen en sensorische gevoeligheden op het gebied van eten, en zelfs ook frequent eetgestoord gedrag tonen. Wetenschappelijk onderzoek naar het eetgedrag van vrouwen die zowel de diagnose autisme als ook een ES hebben, is echter schaars.

Dit promotieonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in het eetgedrag van vrouwen met een ES en co-morbide autisme, door hun eetgedrag te vergelijken met dat van vrouwen met een ES (zonder autisme) en met dat van vrouwen met autisme (zonder ES). Voorts wordt onderzocht of hun houding en gedrag ten opzichte van voedsel verband houdt met andere (comorbide) klachten.

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:

16.30-17.15      1e spreker

17.15-18.00      2e spreker

18.00-18.15      Discussie/Afsluiting      

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken.   Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP. Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl.