01 mei 2023

Maak kennis met Sarr: hét expertisecentrum op het gebied van autisme

Parnassia Groep heeft 8 afdelingen met een TOPGGZ-keurmerk. Een daarvan is Sarr: hét expertisecentrum op het gebied van autisme. Sarr Autisme Rotterdam is onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) en heeft een bovenregionale functie. Cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond.

De afdeling Sarr Autisme Rijnmond (SARR) is hét expertisecentrum op het gebied van autisme. Kinderen en volwassenen met (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis kunnen hier terecht voor diagnostiek en verschillende behandelingen. Zij hebben vaak al elders zorg ontvangen met onvoldoende resultaat. Vaak is er sprake van autisme in combinatie met een andere psychische aandoening, zoals ADHD, persoonlijkheidsproblematiek of een verstandelijke beperking. Ook patiënten met autisme en bijkomende emotieregulatieproblematiek of systeemproblematiek (opvoedingsvragen, complexe ouderbegeleidingsvragen of relatieproblematiek) kunnen hier terecht.

TOPGGz

Sarr heeft op 21 juni 2021 het TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen, wat betekent dat onze cliënten hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) krijgen, die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Sarr doet ook zelf aan wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor mensen met autisme te verbeteren en verzorgt scholing en consultatie voor in- en externe collega’s.

Wist je dat 

  • Sarr al meer dan 40 jaar bestaat;
  • Sarr op 21 juni 2021 voor de volgende 4 jaar het TOPGGz-keurmerk heeft gekregen;
  • Er jaarlijks gemiddeld 425 cliënten in zorg zijn (inclusief deeltijdbehandeling);
  • Cliënten gemiddeld 1 tot 2 jaar in behandeling zijn (zo lang als nodig, zo kort als mogelijk);
  • Bij ongeveer 30% van de patiënten verbetering of herstel optreedt gedurende de behandeling bij de Sarr (voor meer info topggz.nl);
  • Een maatschappelijke doelstelling (school, dagbesteding of het aangaan van sociale contacten) vaak onderdeel uitmaakt van het behandelplan;
  • Sarr oog heeft voor het gehele systeem om de client heen;
  • Cliënten een gemiddeld rapportcijfer van een 8 geven voor hun behandeling.

Ervaringsverhaal

Lees het ervaringsverhaal van Jordi Ariza Lora: 'Autisme? Dat was nooit bij me opgekomen'