28 mei 2024

Meer aandacht voor verschillende uiting van stress bij ouders van jonge kinderen met autisme

Jongeren met autisme leren bij Youz hoe ze het best kunnen omgaan met hun autisme. De aandoening beïnvloedt niet alleen de kwaliteit van het leven van jongeren, maar ook die van hun ouders. Lange tijd was er vooral aandacht voor stressklachten bij moeders, maar nu is ook gekeken naar stress bij vaders. Het blijkt dat deze stress zich anders uit dan bij moeders. Dat blijkt uit een nieuw deelonderzoek van Sarr Autisme Rotterdam.

 

Het nieuwe deelonderzoek vanuit de tandemstudie (opgezet vanuit Sarr Autisme Rotterdam- Youz) onderzocht zowel bij moeders alsook bij vaders hoe de stress van ouders met een kind met autisme samenhangt met de kwaliteit van leven. Dit onderzoek is gepubliceerd in Child Psychiatrie & Human Development. 

Tot op heden was er weinig onderzoek gedaan onder vaders. Het betrof onderzoek naar ouders van kinderen met autisme in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar.

Hogere opvoedbelasting

Zowel vaders als moeders van een kind met autisme geven aan een hogere opvoedbelasting te ervaren en een lagere levenskwaliteit te hebben dan ouders met kinderen die zich gemiddeld ontwikkelen.

Moeders die meer tegenstrijdige gevoelens ervoeren ten opzichte van hun kind rapporteerden ook een lagere psychologische kwaliteit van leven. Daarnaast rapporteerden moeder die meer rolbeperking ervaren, juist een lagere lichamelijke kwaliteit van leven.

Vaders die meer tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van hun kind hadden, gaven aan zich lichamelijk minder gezond te voelen en een lagere sociale kwaliteit van leven te ervaren. Terwijl vaders die meer opvoedproblemen melden, aangaven minder tevreden te zijn met hun psychologisch welzijn en hun welzijn ten opzichte van hun omgeving.

Voor de praktijk

“Voor onze klinische zorg betekent dit dat we er alert op blijven dat hoge opvoedbelasting zich anders uit in vaders en moeders met een kind met autisme, en we hier specifiek naar vragen en aandacht voor hebben. Effecten kunnen dus zowel geestelijk en lichamelijk zijn, als breder in het dagelijks leven van deze ouders,” aldus psychiater Wietske Ester, onderzoeker en verbonden aan het SARR team van Youz.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10578-024-01693-3.pdf .