10 juli 2023

Psycholoog Marilou: 'Het is enorm waardevol om elke dag weer te laten blijken dat je er voor iemand bent'

Marilou Strijers is master-psycholoog op de Overschiestraat in Amsterdam. Ze werkt er op de reguliere poli en de genderpoli. Tijdens de coronamaanden in 2020 liep ze stage bij het FACT Team in Velsen. Dit beviel haar enorm goed: ze wilde blijven binnen de organisatie. Ze kreeg een functie aangeboden, maar na wikken en wegen kwam ze tot de conclusie dat deze functie niet helemaal aansloot bij wat ze als beginnend psycholoog ambieerde. Even later kwam een meer passende functie op de poli bij Youz in Amsterdam op haar pad, waar ze zich al snel helemaal thuis voelde.

 

“Parnassia Groep staat hoog aangeschreven bij studenten van mijn opleiding, UVA ontwikkelingspsychologie. Velen willen er dan ook stage lopen net zoals ik. Als master-student wordt je begeleid door een GZ-psycholoog, wat enorm fijn is en bij wie je altijd terecht kan met vragen. En dankzij de grootte van de organisatie kan je hier ook veel leren en je verder ontwikkelen. Je krijgt te maken met veel complexe en uiteenlopende problematiek en ontdekt zo hoe veelzijdig het vak in de praktijk is. Binnen Youz is er een grote variëteit aan therapieën die wordt aangeboden aan cliënten en waar je als behandelaar mee aan de slag kan. Als beginnend psycholoog is die variatie in therapieën erg leerzaam.”

FACT Team

“Toen ik na het behalen van mijn VWO-diploma als vrijwilliger aan de slag ging bij de kindertelefoon besefte ik: door te luisteren kan ik anderen helpen! Ik werkte tijdens mijn studie als hulpverlener in een weeshuis in Zuid-Afrika om vervolgens bij terugkomst in Nederland aan de slag te gaan als praktijkondersteuner huisarts GGZ Kind en Jeugd. Mijn stage in de complexe zorg voor het FACT Team was een mooie kennismaking met de jongeren van Youz.”

“Ik leerde om geduldig te zijn, aan te moedigen en vooral hoe belangrijk echt contact maken is en vertrouwen geven. Je wilt dat iemand uiteindelijk uit zorg gaat met meer zelfvertrouwen en met hoop in de toekomst. Bij een FACT team heb je te maken met zorgmijdende jongeren. Als hulpverlener moet je daarom heel flexibel zijn: je staat letterlijk bij een jongere voor de deur en belt aan. Mijn stagebegeleider nam me vaak mee in zijn auto en heeft mij geleerd hoe belangrijk het is om er voor iemand te zijn en dát het ook waardevol is om dit elke dag weer te laten blijken.”

Op de fiets

“Wij hebben een fijn team met veel leuke jonge collega’s. Heerlijk om op de fiets in Amsterdam naar je werk te gaan. De dag beginnen we altijd gezamenlijk met koffie. En we zijn ook oprecht geïnteresseerd in elkaar en buiten werktijd ondernemen we veel met elkaar, wat de band versterkt. We kunnen op elkaar rekenen. Stel dat een behandeling stagneert, dan is er voor mij altijd iemand die de regie houdt en die betrokken wordt. De keuzes die ik maak voor een behandeling, kan ik delen met een regiebehandelaar. Zo heb ik steeds het gevoel dat ik de verantwoordelijkheid samen draag en tegelijkertijd word ik steeds weer uitgedaagd.”

Genderpoli

“Ik werk nu naast de reguliere poli ook op de genderpoli binnen Youz. Dat is best bijzonder! Het mooie is dat wij deze als collega’s samen zijn gestart zo’n twee jaar geleden. We hebben allemaal tegelijk de scholingsdagen gevolgd bij andere collega’s en afdelingen binnen de organisatie. En ook medewerkers van de VU genderpoli hebben hun ervaringen en specifieke kennis met ons gedeeld. De start van de genderpoli heeft er binnen ons team voor gezorgd dat we best een beetje trots zijn op onszelf!”

Samen op onderzoek

“Jongeren die incongruente gender gevoelens hebben, kunnen bij ons starten op de poli. Behandelvragen kunnen gericht zijn op verschillende onderwerpen zoals exploratie van genderidentiteit, behandeling van psychische klachten als gevolg van genderidentiteitsproblemen en van systeemproblemen en genderdysforie. Vaak vinden jongeren veel steun bij de jongerengespreksgroepen in Zaandam, waarbij ze lotgenoten ontmoeten. Het delen van ervaringen kan helend zijn en de herkenning die je vindt bij lotgenoten, sterkt je. Zelf heb ik een oudergroep geleid parallel aan een groep van transgenderkinderen.”

“Het is voor mij elke dag weer een cadeautje om met kinderen, jongeren en hun ouders te mogen werken en hen weer hun eigen kracht te laten ontdekken. Op mijn kamer heb ik op mijn kast  een bordje met de quote: In het ergste geval komt alles goed. Vaak hebben cliënten al een hobbelige pad bewandeld en probeer ik als behandelaar hun al opgedane inzichten te vangen in deze krachtige quote.”