27 maart 2024

Roos van Westrhenen over farmacogenetica: 'Ik heb medicatie altijd belangrijk gevonden'

Op de Polikliniek Farmacogenetica in Amsterdam zijn alle cliënten met problemen bij gebruik van antidepressiva of antipsychotica, zoals bijwerkingen of ineffectiviteit, die willen wisselen van medicatie, welkom. Roos van Westrhenen gaf een interview aan Psyfar. 

 

In het interview vertelt Roos over haar werk op de polikliniek: ‘Op de Polikliniek Farmacogenetica zie ik cliënten die eerder bijwerkingen of gebrek aan effect hadden bij psychofarmacagebruik op consultbasis. We stellen voor hen een medicatieadvies op maat op aan de hand van diagnose, (psycho)farmacahistorie, comedicatie, comorbiditeit en farmacogenetisch profiel. Het is dus veel meer dan alleen maar de uitslagen van DNA-testen en ik maak gebruik van mijn specifieke expertise als psychiater en klinisch farmacoloog. Mensen kunnen verwezen worden via een digitale aanmelding door een huisarts of psychiater en we doen consulten en geen behandelingen. We koppelen het medicatieadvies op maat uiteraard terug naar de patiënt en de verwijzer. Sinds 2017 heb ik meer dan vijfhonderd patiënten zo verder kunnen helpen en de meeste patiënten en verwijzers zijn tevreden.’

Lees het hele artikel in Psyfar. 

Korte wachttijden

Aanmelden van cliënten is kosteloos, eenvoudig en er is een korte wachttijd. Cliënten en verwijzers krijgen een gepersonaliseerd advies over medicatiedosering en medicatiekeuze. Cliënten kunnen ook kosteloos deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek wat ook voordelen biedt, zoals monitoring en een sneller advies. Voor meer informatie: www.PSY-PGx.nl.

Meer informatie over de polikliniek en aanmelden: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/farmacogenetica

Lees ook het interview met Marianne Bergh over haar ervaring met de polikliniek: Ervaar jij bijwerkingen van je medicatie? | Parnassia Groep