Rotterdam Max Euwelaan expertisecentrum 0 tot 6 jaar

Huilt uw kind veel? Is het extreem angstig, druk of driftig? Of heeft het voedings-, slaap- of ontwikkelingsproblemen? Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over de band met uw jonge kind en dat u zich afvraagt hoe u het beste met uw kind kan omgaan. Er kunnen vele redenen zijn, waardoor u het fijn vindt dat er iemand met u meedenkt. Iemand die weet met welke problemen u worstelt. Problemen die soms al een tijdje bestaan of zijn ontstaan door een ingrijpende gebeurtenis.

Zorgaanbod

Na verwijzing van een (huis)arts of op indicatie van het wijkteam kunt u terecht bij de poli van onze IMH locaties in Rotterdam en Spijkenisse. IMH is de afkorting van Infant Mental Health en professionals die vanuit de IMH-visie denken en werken, kijken breed naar het ontwikkelingsverloop van het jonge kind, de ouder en andere belangrijke betrokkenen. Ons team biedt diagnostiek en behandeling aan.

In de onderzoeksfase gaan we samen met u op zoek naar de betekenis van het gedrag van uw kind. We kijken daarbij naar het functioneren en de ontwikkeling van uw kind, de ouder-kind interactie en naar factoren in zijn dagelijkse omgeving die van invloed zijn op het functioneren. We doen meerdere onderzoeken op onze locatie en daarnaast observeren we ook thuis, op school of op de kinderopvang.
Alle onderzoeken en observaties worden besproken in een multidisciplinair teamoverleg en vervolgens met u als ouders in het adviesgesprek. Samen bespreken we hoe verdere behandeling voor u en uw kind eruit zou kunnen zien.

Behandelteam

Behandelaren met verschillende specialisaties werken samen om passende hulp te geven. Ons deskundige team bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters, een arts, regie-behandelaren, gedragswetenschappers en ambulante gezinsbehandelaren die u en uw kind kunnen begeleiden in de thuissituatie.

Op de locatie in Rotterdam is ook onze ouder-kind dagbehandeling Babylon gevestigd.