24 oktober 2023

Stagneert de behandeling van je cliënt? Vraag om consultatie!

Het Leo Kannerhuis, onderdeel van Youz, is gespecialiseerd in autismezorg en zet zich in voor het delen van kennis en het ondersteunen van verwijzers in de ggz. Onze consultatiefunctie speelt hierin een centrale rol. Verwijzers kunnen contact opnemen met de poli Amsterdam voor ondersteuning wanneer een behandeling stagneert. Marleen Monsma, klinisch psycholoog en manager zorg, en psychiater Marije Swets van het Leo Kannerhuis zijn werkzaam op de poli Amsterdam en vertellen meer over de consultatiefunctie. “Wacht niet tot problemen bij je cliënt zich opstapelen voordat je om consultatie vraagt.”

 

‘Het consultatieproces bij het Leo Kannerhuis begint soms al bij de aanmelding,” vertelt Marije. “Als er twijfels zijn over de juiste behandeling of als er vermoed wordt dat de cliënt elders beter geholpen kan worden, wordt er snel geschakeld naar een consultatie. Het team van het Leo Kannerhuis biedt uitgebreide telefonische consultaties aan om de situatie te verhelderen en te bespreken welke stappen er genomen moeten worden. Het belangrijkste is dat de consultaties gericht zijn op de verwijzers en niet op de cliënten zelf.” Consultaties blijven overigens niet beperkt tot alleen Amsterdam, benadrukt Marije. “Het Leo Kannerhuis denkt graag mee, zelfs bij ernstigere problematiek, en werkt samen met andere veel andere ggz-instellingen zoals Arkin en Ingeest.”

Duidelijkheid bieden

Een voorbeeldcasus benadrukt de waarde van consultatie bij het Leo Kannerhuis. Marleen: “Een meisje was al lange tijd opgenomen bij een andere instelling, maar er waren twijfels over de juiste diagnose en behandeling. Wij konden duidelijkheid bieden en psycho-educatiesessies aanbieden, wat resulteerde in meer begrip en rust voor de cliënt en het behandelteam.” Een ander voorbeeld toont de waarde van consultaties bij zeer delicate kwesties, zoals bij suïcidaliteit of bij second opinions bij een euthanasieverzoek. Marije: “Het Leo Kannerhuis heeft expertise ontwikkeld bij dergelijke problematiek, wat van onschatbare waarde is voor verwijzers en cliënten.”

Vroegtijdig contact opnemen

Marleen en Marije benadrukken dat verwijzers niet moeten wachten tot problemen zich opstapelen voordat ze om consultatie vragen. “Het is beter om vroegtijdig contact op te nemenvoordat iedereen het water tot aan de lippen staat. Soms is een telefonisch overleg al voldoende.. Verwijzers kunnen contact opnemen met het Leo Kannerhuis poli Amsterdam via de gebruikelijke kanalen. Het instellen van een gezamenlijke vraag met de familie, de cliënt en andere zorgverleners wordt sterk aanbevolen,” aldus Marleen.

Toekomstplannen en ambities

Het Leo Kannerhuis participeert in de Werkgroep Consultatie binnen het samenwerkingsproject van CCE en TOPGGz, die met trots een paar weken geleden de Consultatiewijzer ggz voor verwijzers in de SGGZ heeft gelanceerd. Dit online informatieportaal brengt de beschikbare informatie over consultatie overzichtelijk samen. Het maakt je wijzer over consultatie vragen en geven en wijst je de weg in de mogelijkheden, processen, methoden en randvoorwaarden van consultaties en helpt zo verwijzers om consultaties effectiever en efficiënter te maken. Daarnaast werkt het Leo Kannerhuis aan het uitbreiden van de consultatiediensten, zoals de combinatie van consultaties tussen verschillende GGZ-instellingen en specialistische zorgverleners. Op het moment worden samen met collega’s van het NPI cliënten gezien met ASS en persoonlijkheidsproblematiek; met Novarum, ASS en eetstoornissen en met de genderpoli van het VUmc, ASS en genderdysforie. Hierdoor kunnen complexe casussen nog grondiger worden beoordeeld en nieuwe oplossingen geboden. Daarnaast wordt samenwerking bevorderd, vergroten specialisten hun kennis en wordt hokjesdenken tegen gegaan.

Meer informatie of consultatie aanvragen?

Voor overleg met Leo Kannerhuis Amsterdam kun je op werkdagen bellen tussen 13.00 - 14.00 uur met 088 357 42 70 of je kunt mailen naar aanmeldbureauamsterdam@leokannerhuis.nl.