21 september 2023

Stress betrekken in autismebehandeling van kind

Jongeren met autisme leren bij Youz hoe ze het best kunnen omgaan met hun autisme. De aandoening beïnvloedt echter niet alleen de kwaliteit van het leven van jongeren, maar ook die van hun ouders. Deze blijken meer stressklachten te ervaren, wat ook weer van invloed is op cliënten die behandeld worden.

 

Wisselwerking

Onderzocht is in de studie Psychological, behavioural, and physical aspects of caregiver strain in autism-caregivers: the Lifelinesa Cohort Study of caregivers  - mensen met zorgtaken - zij die zorgen voor bijvoorbeeld een kind met autisme  - meer stressklachten ervaren dan caregivers die zorgen voor iemand met een andere chronische ziekte. Psychiater Wietske Ester, onderzoeker en verbonden aan het SARR team van Youz: “Ik ontdekte dat er weinig onderzoek is gedaan naar stress bij moeders die voor een kind zorgen met autisme. We weten dat er sprake is van een wisselwerking tussen een kind en zijn ouders en dat je daarmee rekening moet houden voor het succes van een behandeling.“

Langdurig

Afgelopen jaren is daarom een grote studie gedaan in Nederland, waarin 37.000 volwassenen van het Lifelines cohort informatie gaven of zij zorgden voor een naaste met autisme of een andere chronische ziekte.

In de studie is gekeken naar het gedrag, naar de lichamelijke aspecten en het psychologische welzijn van deze caregivers, waaronder moeders. Het bleek dat zorgende moeders met een kind met autisme over een langere periode twee keer zoveel stress ervaren dan moeders met een kind met een andere chronische ziekte. Ook angst en depressies komen bijna twee keer zo vaak voor bij verzorgers met een naaste met autisme. Vanuit de praktijk weten we dat deze stressfactoren ook weer van invloed zijn op het hele gezin.

Sociale isolatie

Bij de SARR zien we dat autisme samengaat met sociale isolatie van deze gezinnen met een kind met autisme. Terwijl deze jongeren en hun ouders juist alle steun kunnen gebruiken van familie en vrienden.