16 februari 2024

Vaker obesitas bij jonge kinderen met autisme

Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met autisme hebben acht keer een hoger risico op obesitas in vergelijking met Nederlandse kinderen in dezelfde leeftijd in de algemene bevolking. Dit blijkt uit de Tandemstudie van Sarr Autisme Rotterdam dat gepubliceerd werd in Child Psychiatry & Human Development.

 

Bij peuters en kleuters met autisme komt obesitas bij bijna 17 procent van de kinderen voor, terwijl obesitas bij andere kinderen slechts in 2 procent voorkomt. Onderzocht is hoe dit te verklaren is. 

Kind en ouder

De body mass index (BMI) van jonge kinderen met autisme bleek vaak geassocieerd met de interesse van deze kinderen in voedsel en hing samen met de BMI van hun moeders.

Er kon verder geen relatie worden gevonden tussen de BMI van deze kinderen en de ernst van hun autismekenmerken en het probleemgedrag. Ook was er geen relatie tussen de BMI van deze kinderen, stressklachten bij deze ouders en het opleidingsniveau van de ouders.

Er moet meer aandacht uitgaan naar het risico van obesitas bij kinderen met autisme omdat dit de kwaliteit van leven beïnvloedt van de kinderen en hun families.

Meer lezen?

https://doi.org/10.1007/s10578-024-01679-1

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10578-024-01679-1.pdf.