16 mei 2023

Wethouders brengen werkbezoek aan drie locaties Sparq

Op vrijdag 12 mei jl. brachten de wethouders van Haarlem, Zandvoort, Velsen en Beverwijk een werkbezoek aan drie locaties van Sparq Jeugdhulp. Sparq wordt sinds 1 januari 2023 gevormd door (jeugd)zorgorganisaties Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep. De organisaties delen een voordeur waar alle aanmeldingen plaatsvinden. Gezamenlijk kijken de organisaties wie van hen het snelst de best passende hulp kan bieden. Onderling bestaat een intensieve samenwerking. Deze werkwijze leidt voor de cliënt tot vlottere en adequate hulp.

Wethouder Bas van Leeuwen van de Gemeente Haarlem is stellig in zijn antwoord op de vraag of je als politiek vertegenwoordiger een goed beeld krijgt van de problematiek door het afleggen van een werkbezoek. “Zeker! We zien door dit bezoek weer eens heel duidelijk dat het gaat om een doelgroep die in veel gevallen weinig liefde en weinig binding hebben meegekregen. En dan is de maatschappij nodig voor deze kinderen, jongeren en gezinnen. We moeten onszelf de vraag stellen hoe we als systeem om deze groep heen kunnen gaan staan. Ik heb veel bewondering voor het feit dat kinderen en jongeren, ondanks een gemiste basis en een slechte start, zoveel mogelijk worden begeleid terug naar een ‘normaal’ leven.”

Basis van waaruit doorgewerkt kan worden

Elke wethouder bezocht met de bestuurder van één van de samenwerkende organisaties een hulpvorm van Sparq Jeugdhulp. Lars Carree, wethouder van Zandvoort, was te gast bij Vesta, een kleinschalige woongroep waar jongeren van 13 tot en met 18 jaar wonen. Hij is onder de indruk van wat hij heeft gezien en gehoord. Carree: “Het was een interessant en indrukwekkend verhaal. De problematiek op Vesta is heftig. Het is prachtig om de gedrevenheid van de hulpverleners te zien. Zij kijken als het ware vanuit de jongeren en proberen een basis voor ze te vormen van waaruit ze kunnen groeien, vaardigheden kunnen opdoen en sociale contacten aangaan. Ieder mens heeft recht op die basis.”

Iedereen doet wat hij kan

Wethouder Cecilia van Weel bracht een bezoek aan het IKC in IJmuiden. Het IKC is bedoeld voor kinderen tot circa 12 – 13 jaar en hun gezinnen en biedt jeugdhulp en behandeling van kinderen in de klas. Uitgangspunt is dat een kind zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de klas. Doordat hulpverlening op het IKC al op de basisschoolleeftijd wordt gestart, worden grotere problemen later in het leven mogelijk voorkomen.

Sebastiaan Dinjens, wethouder van Velsen bezocht het FACT team. FACT-teams zetten zich in voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Deze cliënten ondervinden door hun problematiek ook moeilijkheden op andere levensgebieden, zoals wonen, werken, sociale contacten, financiën, etc. Dinjens betitelt het werkbezoek als aangrijpend en noemt de passie en bevlogenheid die hij bij de hulpverleners zag, inspirerend. Dinjens: “Het is verschrikkelijk dat er zoveel kinderen en jongeren met ernstige problemen zijn. Iedereen doet wat hij kan. Maar het is schrijnend.”