Paginakop meerjarenplan intro

Inleiding

Inleiding

Hulp bieden aan kinderen en jongeren met psychische- of psychiatrische problemen én hun ouders/verzorgers, dat is waar ons werk om draait. Elke dag opnieuw zetten onze ruim tweeduizend collega’s zich hier met hart en ziel voor in.

We leven momenteel in een bijzondere tijd, die gedomineerd wordt door de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen. We weten inmiddels dat door corona veel (meer) jongeren psychische problemen ervaren: ze zijn eenzaam of voelen zich depressief. Dat heeft als gevolg dat meer jongeren een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. En dat terwijl de zorg voor deze kwetsbare doelgroep al tijden onder druk staat door lange wachtlijsten en een – landelijk - tekort aan personeel. Wij doen ons uiterste best om hier verandering in te brengen, zoals ook blijkt uit ons meerjarenplan. We willen deze kinderen, jongeren en hun gezinnen perspectief en een goede toekomst bieden.

We waarderen de inzet en het werk van onze collega’s om deze kinderen, jongeren en hun gezinnen te blijven bereiken. Voor Youz is de aandacht voor collega’s de komende drie jaar dan ook het belangrijkste speerpunt. Het zijn de collega’s binnen de teams die de zorg verlenen aan de kinderen en hun gezinnen. We willen verder bouwen aan een veilige en prettige werkcultuur, waarin ook aandacht is voor vitaliteit en voor scholings- en opleidingsmogelijkheden.

Het meerjarenplan van Youz is gebaseerd op de speerpunten van Parnassia Groep. Youz heeft gekozen voor de volgende vijf speerpunten tot en met 2024:

  • Aandacht voor professionals
  • Deskundig
  • Oog voor context
  • Regionaal sterk
  • Bedrijfsmatig robuust