Speerpunt 2 – Deskundig

Youz wil heel goed zijn in de specialistische geestelijke gezondheidszorg, die Youz biedt aan kinderen en hun gezinnen. We zijn gefocust op waar we de zorg anders en beter kunnen doen, zelf of samen met anderen. Wij willen een prominente en vooruitstrevende rol spelen in de (door-)ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg. Hiermee ambiëren wij ook een aantrekkelijke werkgever te zijn, door medewerkers te binden en te boeien met een op (top-)specialistische en op innovatie gericht zorgaanbod.

1. Regulier aanbod

We willen een uniform zorgaanbod op onze reguliere poliklinieken en we richten ons daarbij op de doorontwikkeling van gezinspoli’s en levenslooppoli’s (ADHD, autisme). 30% van onze zorg wordt digitaal aangeboden. Om aantrekkelijk te blijven voor onze cliënten, medewerkers en financiers is in onze teams een optimale combinatie van deskundigheden (van psychiater tot basis-psycholoog) erg belangrijk. Daarom zetten we voortdurend in op de werving van gekwalificeerde behandelaars. Tevens streven wij naar verbetering van de somatische zorg in al onze poliklinieken.

2. Systemisch werken

Voor Youz staat het gezin centraal. Daarom werken wij vanuit een contextuele behandelaanpak (‘systemische blik’) en bieden we bggz, sggz, outreachend, dagklinische en klinische behandelingen. Wanneer een kind of jongere klachten heeft, dan gaat het niet altijd om de persoon, maar om de gewoontes die opgebouwd zijn binnen het gezin en de omgang met alle gezinsleden. Daarom vinden we gezinsaanpak belangrijk, met goed georganiseerde netwerkzorg rond het gezin.

3. TOPGGz

We willen een top-specialistische aanbieder blijven en ons TOPGGz-aanbod door-ontwikkelen en uitbreiden.

4. Autisme

Youz blijft een specialistische aanbieder voor autismezorg. We willen onze bestaande TOPGGz-producten behouden. We gaan al onze specialistische autismekennis verspreiden over alle regio’s van Youz en we werken samen met de volwassenenteams van Antes en Parnassia.

5. Licht verstandelijk beperkten (LVB)

Om kinderen, jongeren en ouders met psychiatrische klachten én licht verstandelijke beperking (LVB) nog beter te helpen, willen we onze expertise samenbrengen met expertise van de LVB-sector.

6. Eetstoornissen

Wij nemen als grootste ggz-aanbieder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aanbieden van ambulante en klinische zorg bij eetstoornissen. Onze ambitie is om hiervoor het TOPGGz-keurmerk te behalen. Inmiddels is dit gelukt! Onze samenwerking met Emergis op het gebied van eetstoornissen zetten we voort. Ook willen we de ambulante teams in de kernregio’s kwantitatief en kwalitatief versterken met betrekking tot de behandeling van eetstoornissen.

7. Infant Mental Health (IMH)

We zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen en ondersteuning van hun ouders. We willen ons zorgaanbod in alle regio’s door-ontwikkelen en we oriënteren ons op het behalen van een TOPGGz-certificaat.

8. Transgenderzorg

Youz heeft een sterk transgender zorgaanbod in de regio Noord Holland en Gorinchem. Gezien de grote vraag naar transgenderzorg gaan wij ons zorgaanbod uitbreiden in al onze regio’s.

9. Verslavingszorg

De combinatie van verslaving en ggz-problematiek komt veel voorbij jongeren. Dit zorgaanbod is bij Youz onvoldoende ontwikkeld. We willen de onderlinge samenwerking tussen PG-zorgbedrijven die dit aanbod leveren verbeteren, zodat we verslaafde jongeren met ggz-problematiek beter kunnen helpen.

10. Huisartsenzorg

Wij willen voor huisartsen snel goede ggz-expertise beschikbaar kunnen stellen. Daarom gaan wij samen met Indigo, Yulius, Enver en MEE werken aan een project.