Speerpunt 5. Bedrijfsmatig robuust

Een goede bedrijfsmatig en financiële basis maakt het mogelijk om alle hiervoor genoemde speerpunten te realiseren. Wij willen sterk genoeg zijn om de complexe en sterk gefragmenteerde wereld van gemeenten aan te kunnen. Door een goede structurele organisatie – met overzicht, goede informatie & data en met voldoende interne stabiliteit – kunnen we de sterk wisselende gemeentedynamiek met aanbestedingen, administratieve vereisten en afrekeningen op basis van eigen kracht beter aan.

1. Financieel gezond

Youz wil al zijn behandelaren stimuleren en ondersteunen om iedere dag voldoende cliënten in behandeling te kunnen nemen. Hierbij past ook dat behandelaars erin slagen goed zelf de regie te voeren op zorgarrangementen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook het optimaliseren van de bedbezetting.

2. Ondernemer- en eigenaarschap

We willen aanbestedingen professionaliseren door deze met de teams voor te bereiden en we willen de groeimarkt waar mogelijk ontwikkelen door jaarlijks doelen te stellen binnen het kader van de begroting. Ook zetten we in op het proactief voorbereiden van de financiële rapportages. Door inzet van de juiste middelen kunnen managers de bedrijfsrapportages zelfstandiger regelen. We willen ons ontwikkelen tot een stevige en duidelijke gesprekspartner bij de gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

3. Innovatie-gericht

Youz richt zich op een slimme bedrijfsvoering met een goede jeugd-MIS, overzichtelijke informatie en door de inzet van datascience. Ieder jaar wordt er meer verbeterd waardoor er vooruit gekeken kan worden en risico’s sneller ingeschat en eerder geacteerd kan worden op trends. De ondersteuning gebeurt centraal, zoals facilitaire dienstverlening, recruitment, werving en selectie, administratie en vastgoed. Per regio wordt geanalyseerd welke dienstverlening centraal wordt afgenomen of zelf of anders georganiseerd wordt.

4. Administratief efficiënt

We willen dat onze collega’s en de teams optimaal ondersteund hun werk kunnen doen. Door een efficiënte administratie blijft er meer geld en tijd over voor de zorg aan onze cliënten. We willen een gezamenlijke regionale backoffice. Ook willen we slimmer registreren en onze secretaresses extra opleiden om zo hun ondersteunende competenties te verhogen.

5. Reductie wachttijden

Om de wachtlijsten te verminderen en de wachttijden te verkorten gaan we het digitaal behandelen verder ontwikkelen en beter ondersteunen zowel in groepen als individueel. Op het gebied van ICT streven we naar verbetering van het EPD en bekijken we de mogelijkheden van robotisering om administratieve processen beter te ondersteunen.

6. Implementatie zorgprestatiemodel

Met ingang van 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostigingsmethodiek voor de ggz, voor zover vallend onder de Zorgverzekeringswet. We willen deze methodiek succesvol implementeren binnen alle regio’s van Youz. Hierbij zetten we ambassadeurs in, scholen we medewerkers, zetten we een FAQ op en maken we gebruik van een financiële simulatie. Ook monitoren we het financiële resultaat en evalueren we de implementatie. Ook beoordelen wij de impact van de invoering van het ZPM in relatie tot de uitvoering van de Jeugdwet.

Tenslotte: Voor alle speerpunten van Youz geldt dat hierbij – in meer of mindere mate – een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering. Naast de ambitie om het percentage digitale groepsbehandelingen te verhogen zal ook het online individueel behandelen worden voortgezet via beeldbellen en het beschikbaar stellen van de juiste e-health modules. Maar digitalisering betekent ook bedrijfsmatige ondersteuning met de juiste ICT toepassingen. Onze professionals dienen hiervoor te beschikken over een goed werkende