Speerpunt 4 – Regionaal sterk

Om aan de toenemende complexiteit en verzwaring van de zorgvraag te voldoen staat voor ons verbinding aangaan in de regio met ketenpartners en maatschappelijke organisaties voorop. Door als kind & jeugd-zorgaanbieder intensief samen te werken met regionale partners – zowel binnen als buiten Parnassia Groep – voegen we onze specifieke kennis en expertise toe in het belang van het betreffende kind en het gezin. Het gaat zowel om integrale behandeling binnen de regio, als om preventie en vroeg-signalering. Hierbij zetten wij digitale behandeling in plus het aanbod van psycho-educatie.

1. Interne positionering

We willen ons binnen Parnassia Groep positioneren als jeugd ggz-aanbieder met een stevig fundament, met extra aandacht voor de regionale positie in Midden-Nederland, Limburg en Noord-Holland. Het gaat hierbij om het opzetten van gezinspoli’s, studentenpoli’s en digitale poli’s. We verkennen mogelijke onderzoekslijnen in samenwerking met universiteiten. Voor onze psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten vinden we het belangrijk dat het opleidingsklimaat geïmplementeerd en geborgd is (zie ook speerpunt 1). We geven het aantal opleidingsplekken op basis van de behoefte en krapte van de arbeidsmarkt verder vorm. Ook stellen we evidenced based output/ richtlijnen op die in de praktijk toegepast kunnen worden.

2. Externe positionering

Youz wil in iedere regio een als goed bekend staande toegankelijke en betrouwbare specialistische ggz-(jeugd)aanbieder zijn en behoren tot de TOP 5 ggz-aanbieders. Op regionaal niveau participeren we in voor ons zorgaanbod relevante netwerken en zorgen we voor goede werkrelaties met ketenpartners ( w.o. huisartsen), zorgaanbieders, toeleveranciers en financiers. Hiertoe behoort ook de externe samenwerking in het kader van gemeentelijke aanbestedingstrajecten.

3. Strategische koers

Wij willen binnen de regionale keten en het regionaal ggz- en jeugdbeleid een belangrijke samenwerkingspartner, speler en specialist zijn. Wij hanteren een op de regio gericht kwalitatief en bedrijfsmatig kader bij contractering. De verbetercyclus is goed geborgd en draagt bij aan hoogwaardige zorg, waarin ook sprake is van cliëntparticipatie in de behandeling.

4. Marketing en relatiebeheer

Voor ons is marketing en relatiebeheer van essentieel belang voor betere profilering in de regio, waardoor cliënten en verwijzers ons nog beter weten te vinden. We willen verbetering van onze naamsbekendheid – en daarmee onze bereikbaarheid - bij o.a. huisartsen, ketenpartners en cliënten gaan meten.