28 november 2023

'Jeugdzorg, volwassenenzorg en opvoeding zien wij niet los van elkaar'

Vanuit Beter Thuis, werken collega’s met verschillende expertises samen in één team. Met de expertise op het gebied van verstandelijke beperking (Ipse de Bruggen), kind- en jeugdpsychiatrie (Youz) en complexe opvoedondersteuning (Jeugdformaat) bieden we een integrale aanpak aan voor gezinnen met verschillende problematieken. Reakt draagt zorg voor een stuk maatschappelijke ondersteuning. Collega’s Ingrid en Lars delen hun ervaring bij het Beter Thuis team. 

 

Beter Thuis is een van de weinige hulpvormen die jeugd-, volwassenenzorg en opvoeding niet los van elkaar zien. ‘We werken binnen het team van Beter Thuis vanuit verschillende expertises,’ vertelt Lars. ‘Dat maakt het aanbod heel divers en er is veel kennis in huis om de gezinnen te helpen. Maar dat maakt het ook uitdagend wat betreft de interne samenwerking. Het is binnen ons Beter Thuis-team belangrijk dat we de verschillende disciplines geregeld met elkaar afstemmen om een totaalpakket aan te kunnen bieden aan het gezin. Deze afstemming is van groot belang om de gezinnen integraal te kunnen helpen, waarin we zien dat dit uiteindelijk mooie resultaten op kan leveren.’ 

Ingrid: ‘We werken nauw samen rondom een gezin en de lijntjes zijn kort. We bekijken wat er nodig is aan diagnostiek, onderzoek en stemmen de behandelingen op elkaar af. Ook werken we veel samen met externe partijen. We besteden vaak ook tijd aan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of schuldsanering, wat ondersteuning biedt op andere gebieden Onze hulp is intensief, gericht op het hele gezinssysteem en outreachend.’

Verbinding maken met het gezin

Lars: ‘Vaak worden gezinnen bij Beter Thuis aangemeld vanwege problemen die bij de kinderen of jongeren spelen. Het loopt bijvoorbeeld mis op meerdere leefgebieden bij het gezin i.p.v. bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie. In mijn functie als ambulant behandelaar kom ik vaak wekelijks bij de gezinnen thuis. In deze rol als ambulant behandelaar probeer ik vanuit verbinding met het gezin een positieve verandering teweeg te brengen. Samen met ouders of jongeren zoeken we als team naar verandermogelijkheden en benoemen we vanuit de verbinding met het gezin patronen. Daarnaast zijn wij binnen Beter Thuis als ambulant behandelaren vaak de verbinding van thuis bij het gezin naar de behandelaren bij ons op kantoor.  

Handvatten voor docenten

Ingrid: ‘We komen ook op scholen en geven handvatten aan docenten hoe ze om kunnen gaan met bepaalde situaties. Ons werk is ontzettend divers, en dat is prachtig. Sommige gezinnen vinden het prettig om vaste contactmomenten te hebben, maar hierin zijn wij altijd flexibel en we passen onze contactmomenten aan naar behoefte van de gezinnen wat betreft plaats en tijd. Het kan zijn dat  sommige jongeren niet eens uit bed kunnen komen. Het lukt ook niet altijd meteen, maar ik sta er morgen weer. Het vergt een lange adem en veel geduld. Het draait om het opbouwen van sterke verbindingen en het vinden van aansluiting, vanuit onszelf.’

Kleine successen vieren

Ingrid en Lars delen hun ervaring over een gezin dat ze samen langdurig hebben begeleid. Ingrid: ‘Het gezin had te maken met een overbelaste moeder, verslaving en autisme. We hebben het gezin kunnen helpen door praktisch te ondersteunen in de thuissituatie, systeemtherapie in te zetten en voor elk gezinslid een persoonlijke behandeling. Het was een intensief proces, maar uiteindelijk ging het stap voor stap beter. Een tijdje terug kregen we een mail van de moeder van het gezin waarin stond dat het enorm goed gaat met het gezin. Dit soort successen vergen veel tijd en geduld, maar het is absoluut de moeite waard. We vieren kleine successen, hoewel we altijd streven naar meer.’

Lars: ‘Het is soms lastig om verbinding te maken met een gezin. Zo zijn ons geregeld al een hele hoop hulpverleners voorgegaan en kan het vertrouwen in de hulpverlening helemaal weg zijn. Dit maakt soms dat er boosheid bij ouders is of angst, wat het lastig maakt om vertrouwen op te bouwen. We proberen zo veel mogelijk naast de ouders en kinderen te staan, zelfs als het moeilijk is. We proberen de boosheid te begrijpen en werken eraan om een veilige omgeving te creëren. We bieden vanuit verschillende invalshoeken hulp en werken met het hele gezin en het team samen om het beste resultaat te behalen.’

Gezamenlijk werken aan het welzijn van een gezin

Lars is trots op het feit dat Beter Thuis jeugd- en volwassenenzorg verbindt. Lars: ‘Ik ben er trots op onderdeel te zijn van een team dat vanuit verschillende invalshoeken samen werkt aan herstel van het gewone leven van een gezin dat vastloopt. De samenwerking met het team, de veelzijdigheid en het schakelen in nieuwe situaties, daar haalt Ingrid het meeste plezier uit.

Wil je meer weten over de hulp vanuit Beter Thuis? Lees er hier meer over.