29 februari 2024

Er is plek voor kinderen met autisme op de deeltijdafdeling in Arnhem

De Deeltijdbehandeling voor Kinderen is een hoogspecialistische behandeling voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar met autisme, en mogelijk ook andere problemen zoals ADHD, angst of stemmingsproblemen. Bij deze behandeling kijken we niet alleen naar wat het kind nodig heeft, maar ook naar het gezin.

 

Ouders krijgen begeleiding en soms doen we ook behandelingen met het hele gezin. De kinderen komen meestal twee dagen per week naar de groep onder schooltijd, van 9.00 en 14.30 uur. We proberen de behandeling binnen 9 maanden af te ronden.

Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van milieutherapie, trainingen en (vak)therapieën We oefenen bijvoorbeeld met sociale vaardigheden en leren omgaan met emoties. Ook krijgen kinderen meer inzicht in hun sterke kanten en hoe autisme bij hen werkt. De behandelaren werken nauw samen om een optimale omgeving te creëren waarin het kind kan leren en ontdekken wat hij of zij nodig heeft. Dit doen we spelenderwijs en we gebruiken ervaringen om het kind en het gezin beter te begrijpen. We sluiten aan bij de ontwikkeling en hulpvragen van het kind en het gezin.

Op dit moment hebben we nog plek voor nieuwe aanmeldingen in onze groep. Meer informatie over ons Behandelcentrum Kinderen vind je hier: Leo Kannerhuis Arnhem | Youz 

Of neem contact met ons op: 
aanmeldbureau@leokannerhuis.nl  

088 357 45 80