Velsen-Noord Leeghwaterweg

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Problemen die we behandelen

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van psychische problemen zoals ADHDautisme of depressie. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.

Behandeling 0-6 jarigen en hun ouders

Ouders van baby's, peuters en kleuters (0-6 jaar) die twijfelen aan het (aanstaande) ouderschap, moeite hebben met opvoeden of zich zorgen maken om de ontwikkeling en de hechting van hun kind, kunnen bij het IMH team van Youz in Velsen-Noord terecht. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van jonge kinderen samen met hun ouders. Ook ouders die zich vanwege hun eigen psychische problemen zorgen maken over de band en de omgang met hun kind, kunnen bij ons terecht.

Wat doet het IMH team?

Wanneer uw kind weinig contact zoekt met andere kinderen, slecht slaapt of minder goed eet, kunt u zich afvragen wat er aan de hand is. Misschien maakt u zich zorgen of begrijpt u uw kind niet altijd en twijfelt u of u het wel goed doet. Ouders met diverse zorgen of klachten kunnen bij ons terecht. Bij het IMH team zoeken wij samen met u naar een oplossing voor uw zorgen. Lees meer over hulp aan het jonge kind.

FACT jeugdteam

Daarnaast werken we vanuit deze locatie met FACT. We bieden jongeren (én hun ouders) hulp, die hun weg niet willen of weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Dit zijn jongeren met vaak (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere levensgebieden.

Jongeren tot 22 jaar kunnen bij het FACT Jeugdteam worden aangemeld. De hulp kan doorgaan tot zij 24 jaar worden. Met de jongeren worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een persoonlijk behandelplan. Behandeling, begeleiding en zorg vinden op meerdere levensgebieden tegelijk plaats. Het kan gaan om hulp bij het verbeteren van de gezondheid, het omgaan met gevoelens, de woonsituatie, werk of opleiding, financiën of sociale contacten. We bieden hulp zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.

Sparq Jeugdhulp

Sparq is een samenwerkingsverband tussen Youz, Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep

De huidige jeugdhulp kan én moet beter. Efficiënter, zonder lange wachttijden en onnodige doorverwijzingen. Het liefst via één betrouwbare zorgverlener en in de buurt. Youz heeft samen met Kenter Jeugdhulp en de Hartekamp Groep de krachten gebundeld, speciaal voor de jeugd in Zuid-Kennemerland en IJmond. Met elkaar als zorgaanbieders én met scholen, sportverenigingen, de gemeente en initiatiefnemers uit de wijk.

Sparq biedt éen voordeur met daarachter alle expertises. Samen met de sociale omgeving zorgen we ervoor dat jongeren tijdig de hulp krijgen die zijn nodig hebben. Zo snel, licht en preventief mogelijk. Zo lang, specialistisch en uitgebreid als mogelijk. Zo dicht mogelijk bij huis.

Meer informatie kun je vinden op de Sparq website.

De gezamenlijke ambities

  • De vraag naar zorg verminderen met vroegtijdige signalering
  • Wachttijden voor specialistische hulp terugdringen
  • Hulp effectiever inrichten, binnen en met de sociale omgeving