paginakop sub Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Kind met autisme

Kind met autisme

Eén procent van de kinderen in Nederland heeft een vorm van autisme. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft een grote invloed op het leven van een kind en op het gezin. Autisme uit zich bij ieder kind op een eigen, unieke manier. Specifieke eigenschappen van een kind of jongere zijn versterkt of juist verzwakt.

Autisme kind: oog voor detail

Autisme bij kinderen en jongeren uit zich vaak op verschillende manieren. Specifieke eigenschappen zijn versterkt of verzwakt. Zo hebben kinderen en jongeren met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk en direct, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze vaak een beperkt aantal interesses. De mate waarin een autistisch kind of -jongere in zijn of haar dagelijks leven wordt belemmerd, verschilt per persoon.

Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.

Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. We zien dat dit problemen geeft in het omgaan en communiceren met anderen. Ook flexibel zijn in denken en doen is voor een autistisch kind of een autistisch jongere vaak lastig.

Herken je bovenstaande aspecten bij jouw kind? Youz biedt hulp!

Er zijn verschillende typen autisme:

 • “Klassiek” autisme of de autistische stoornis
 • Asperger
 • PDD-NOS
 • McDD

'Klassiek' autisme of de autistische stoornis

De kenmerkende problemen in het contact met andere mensen gaan soms samen met andere problemen. Denk aan: agressie, zelfverwonding, hyperactiviteit, dwangmatig gedrag, herhaling van hetzelfde soort gedrag, tics, stemmingsstoornissen en slaapproblemen, epilepsie en verstandelijke beperking.

Asperger

Asperger bij kinderen en jongeren leidt tot net zoveel problemen in het contact met de omgeving als bij kinderen en jongeren met klassiek autisme. In het begin valt de stoornis minder op omdat asperger bij kinderen geen vertraagde taalontwikkeling tot gevolg heeft. Ook verloopt hun verstandelijke ontwikkeling normaal. Kinderen met Asperger hebben meestal een normale tot hoge intelligentie. Heeft je kind Asperger?

Heeft je kind PDD-NOS?

De term PDD-NOS wordt gebruikt voor kinderen met sociale en communicatieve problemen zoals ook bij autisme. Het aantal kenmerken is kleiner dan bij 'klassiek' autisme of het syndroom van Asperger. Daarom hebben we het hierbij ook wel over ‘aan autisme verwante problematiek’.

McDD

Ook zijn er jongeren met McDD. Deze kinderen hebben te maken met veel verschillende ontwikkelingsproblemen tegelijk. Het gaat daarbij om een combinatie van sterke angsten. McDD-kinderen hebben problemen met het beheersen van gevoelens, zoals woede-uitbarstingen. Ook hebben ze sociale en communicatieve problemen en denkstoornissen. Ze vinden het vaak lastig om goed onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.

Heeft uw kind een autismespectrum stoornis?

Het is lastig om te bepalen of uw kind een autismespectrum stoornis heeft. Daar helpt bloedonderzoek of een hersenscan niet bij. Het gaat om het zichtbare gedrag van je kind.

Een autistisch kind vindt dingen moeilijk die voor andere kinderen normaal zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • het voeren van een gesprek
 • het begrijpen van andere mensen of zelf iets duidelijk vertellen
 • het organiseren van huiswerk of huishoudelijke taken
 • het wennen aan verandering en zelfstandig zijn
 • vriendschappen sluiten en deze onderhouden

Als je kind moeite heeft met bovenstaande aspecten hoeft het niet meteen zo te zijn dat jouw kind een stoornis heeft in het autismespectrum. Stel je jezelf de vraag: 'Heeft mijn kind autisme?' of heeft school of een zorgprofessional hier iets over opgemerkt bij je kind? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Symptomen van autisme bij jonge kinderen

Soms hebben jonge ouders het gevoel dat hun baby of peuter ‘anders’ is dan andere kinderen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme noemt de onderstaande kenmerken als indicatie om verder onderzoek te doen.

Jouw baby of peuter:

 • Brabbelt niet bij 12 maanden
 • Heeft geen interesse in andere mensen bij 12 maanden
 • Lacht niet naar anderen bij 12 maanden
 • Reageert niet wanneer hij of zij wordt toegesproken bij 12 maanden
 • Maakt geen gebaren (wijzen, zwaaien) bij 12 maanden
 • Maakt nog geen functioneel gebruik van woorden bij 18 maanden
 • Gebruikt nog niet spontaan 2-woordzinnen bij 24 maanden