Arnhem Klingelbeekseweg

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 6 tot 24 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.

Problemen die we behandelen

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Te denken valt aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, maar ook (complex)traumadepressieve gevoelens en/of angstproblematiek. Ook helpen we kinderen en jongeren met interculturele problematiek.

Hoe wij helpen

We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, stabilisatie, individuele psychotherapie (o.a. EMDR, NET, CGT), beeldende therapie, (transculturele)systeemtherapie of een combinatie hiervan, dit eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling. Ook bieden wij groepstherapieën, waaronder een schema-gerichte groepstherapie en een interculturele groepstherapie. We werken zoveel mogelijk samen met school en andere betrokken hulpverleners en begeleiders (o.a. NIDOS, Vluchtelingenwerk, Sociaal Team).

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines: kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, gz-psychologen, transcultureel systeemtherapeut, vaktherapeut beeldend, basispsychologen, orthopedagogen en een maatschappelijk werker.

Aanmelden

Er is altijd een SGGZ verwijzing nodig van een (huis)arts of (bij kinderen en jongeren tot 18 jaar) de gemeente. Een kind, jongere of jongvolwassene kan aangemeld worden via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 18 10). Wil je naar ons verwijzen dan is Youz te vinden onder Parnassia Groep - Youz.

ZorgDomein

GGZ: Youz: geef hierbij aan dat het voor Youz Arnhem is.

Informatie voor verwijzers

Mocht je als professional vastlopen in begeleiding van kinderen en/of jongeren en heb je onze expertise nodig op het gebied van de interculturele psychiatrie, neem dan contact met ons op voor consultatie.

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 80. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen.