Rosmalen Stationsplein

Wij helpen kinderen en jongeren die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Wij helpen kinderen en jongeren tot 24 jaar met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.

Problemen die we behandelen

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Met de gezinspoli kunnen we naast het kind ook ouders behandeling bieden als dat nodig blijkt. Zorg blijft op die manier onder één dak en verloopt daardoor cliëntvriendelijker en efficiënter. De ouder krijgt een eigen behandeltraject en behandelplannen van ouder en kind worden op elkaar afgestemd. Er is veel intensieve samenwerking mogelijk tussen de verschillende behandelaren.

Boven de 18 jaar bieden we diagnostiek en psycho-educatie bij autisme, geen behandeling

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake. Afhankelijk van de wens van de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, speltherapie, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie, running-therapy en ouder-kind behandeling (waaronder Theraplay).

Ons team

Ons team is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat we werken met meerdere disciplines samenwerken en dat we dit ook als belangrijke kracht zien van ons team. Vanuit verschillende invalshoeken benaderen we de problematiek en zoeken we naar oplossingen. Hierbij proberen we steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ook vinden we het belangrijk om nauw contact met de verwijzer te onderhouden en betrekken we, voor wat betreft kind en jeugd, informatie van school in het traject. Mits ouders daarvoor toestemming geven.

Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, gz- psychologen, orthopedagogen, psychologen en vaktherapeuten (speltherapeut en systeemtherapeut) en wordt ondersteund door het secretariaat.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een wijkteam/gemeente. Hierbij geldt over het algemeen dat we doorverwijzen bij een IQ lager dan 70. Voor problematiek die 24-uurs-beschikbaarheid vraagt, verwijzen we naar andere instellingen. Ook als er sprake is van verslavingsproblematiek en/of een eetstoornis is een specialistische behandelsetting meer geïndiceerd.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via ZorgDomein (geef dan aan dat je naar onze locatie in Rosmalen wilt worden verwezen) of via mail. Wil je telefonisch overleggen neem dan contact op met ons secretariaat, telefoonnummer 088 358 88 60. Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Wachttijd

Youz streeft ernaar om met een minimale wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Vanwege een grote hoeveelheid aanmeldingen, kan de wachttijd voor screening en intake in Rosmalen oplopen. Neem voor actuele wachttijden contact op met onze locatie.