Groepstherapie

Groepstherapie: ervaringen delen met lotgenoten

Veel behandelingen bij Youz zijn in groepsvorm. Ze zijn voor jongeren die vergelijkbare problemen hebben. Onderlinge steun en van elkaar leren zijn belangrijke voordelen van een groepsbehandeling. Je leert in een groep ook waar je goed in bent en kunt dit oefenen met anderen.

Voorbeelden van groepsbehandelingen die wij geven

Het aanbod verschilt per locatie

Agressieregulering

In de vorm van rollenspellen leren zo'n vier à vijf jongeren in een groep hoe zij beter kunnen reageren op een probleem of gebeurtenis. We verbeteren en leren probleemoplossende vaardigheden aan en leren negatieve gedachten om te buigen.

Dialectische gedragstherapie
(DGT)

Voor jongeren die een instabiel zelfbeeld hebben, sterk wisselende emoties hebben en vaak een beperkte impulscontrole hebben is DGT een geschikte behandeling. Deze jongeren hebben vaak instabiele relaties met anderen (een tijdje intensief en dan weer helemaal geen contact hebben) en laten nogal eens gevaarlijk gedrag zien. Een combinatie van het leren van bepaalde vaardigheden en therapie maakt dat jongeren zichzelf beter onder controle krijgen en stabiel worden in hun emoties en gedrag. Vaak is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis of een voorstadium daarvan.

Emotieregulatietraining
(ERT)

Jongeren leren negatieve gedachten en gevoelens bij zichzelf te herkennen. De jongeren die hier last van hebben zien meestal wel dat zij zichzelf niet goed onder controle hebben, maar hebben niet de juiste vaardigheden om hun gedrag te veranderen. Ze oefenen met anderen zodat zij emotionele buien beter kunnen hanteren.

Psycho-educatie

Hier leren jongeren wat een specifieke stoornis inhoudt, en wat de bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn. Psycho-educatie helpt kinderen, jongeren én ouders bij het leren omgaan met de stoornis zodat zij meer grip krijgen op hun eigen leven en hun gedrag kunnen aanpassen doordat zij meer zelfkennis hebben. Het voordeel van de groep is dat medepatiënten en ouders vaak heel goed begrijpen waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Ook hebben zij hele goede tips voor elkaar.

Runningtherapie

Iedere week hardlopen in een groep van acht jongeren en twee therapeuten. Jongeren werken samen om hun sportieve doelen te bereiken. Deze therapie geven wij onder andere bij angst- of eetstoornissen en traumaverwerking. Voor jongeren vanaf 12 jaar die vaak thuis zitten en niet zo lekker in hun vel zitten, angstig zijn of contact met leeftijdsgenoten moeilijk vinden.

Sociale vaardigheden

Kinderen en jongeren leren met anderen via bijvoorbeeld rollenspellen meer grip te krijgen op hun emoties. Het is tevens een ontmoeting met leeftijdsgenoten die vergelijkbare moeilijkheden hebben. Ze herkennen hun probleem ook bij een ander en kunnen leren van elkaar.

Vaktherapie

Bij vaktherapie leren kinderen op een andere manier omgaan met problemen en zich beter te uiten. Vooral kinderen die moeite hebben met praten kunnen via spel of andere creatieve methodes leren om op een andere manier met problemen om te gaan.

Therapie in een groep gaat meestal gepaard met individuele therapie. Daarnaast kun je online hulp krijgen of een oudercursus volgen. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.