paginakop behandeling en verblijf

De Fjord

De Fjord

De Fjord is een hoogspecialistische behandelvoorziening voor jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en gedragsproblemen. Naast een aantal klinische afdelingen, is er een dagbehandelafdeling en een ambulant team.

Centrum voor een bijzondere doelgroep

Bij De Fjord behandelen we jongeren in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar. De Fjord biedt zorg op maat en kijkt individueel per jongere of De Fjord passend is. De jongeren hebben gedragsproblemen (zelfbepalend, grensoverschrijdend, oppositioneel of delinquent gedrag) en een (combinatie van) psychische stoornis(sen) (o.a. hechtingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, autisme spectrum stoornis, eetstoornis). Druggebruik en/of crimineel gedrag kunnen hier onderdeel van zijn. Ook is er meestal sprake van eerdere behandeling door jeugdzorg instellingen of instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, die vaak negatief is beëindigd of waarbinnen een jongere is vastgelopen. Gezien de complexiteit van de problematiek, is de gemiddelde behandelduur ongeveer 12 maanden.

Jongeren kunnen vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Enige motivatie voor behandeling is noodzakelijk. Echter het vertrouwen in de hulpverlening is gering omdat de jongeren al veel en lang te maken hebben gehad met de hulpverlening.

Contra-indicaties zijn:

  • Functionerend op beneden gemiddeld niveau (cognitief/sociaal-emotioneel)
  • Op de voorgrond staande verslavingsproblemen.
  • Dermate ernstig recidiverend crimineel gedrag dat een meer beveiligde forensische setting nodig is al dan niet met een (onvoorwaardelijke) PIJ-maatregel.

Doel van de behandeling

De behandeling richt zich op het verminderen, stabiliseren en leren omgaan met de psychische stoornissen, op het verminderen van de gedragsproblemen en recidivegevaar alsook op het verbeteren van de omgang met ouders/verzorgers en sociaal netwerk. Afhankelijk van de problematiek wordt gekeken welke afdeling het best past bij een jongere. Het behandelprogramma wordt daarbij afgestemd op de jongere.

Op De Fjord wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er wordt gestructureerd data verzameld om de doelgroep goed in kaart te brengen en de behandeling en het zorgaanbod te evalueren.

Klinische afdelingen

  • Besloten structurerende gedragstherapeutische behandelafdeling, met name gericht op externaliserend, grensoverschrijdend gedrag, zoals impulsief, agressief en oppositioneel gedrag.
  • Gesloten high care behandelafdeling, gericht op psychische stoornissen (waaronder autisme spectrum stoornissen) en internaliserend gedrag, zoals ernstige automutilatie en aanhoudend suïcidaal gedrag.
  • Open gedragstherapeutische en inzichtgevende behandelafdeling, gericht op persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling). De behandeling is groepsgericht, er is veel aandacht voor de onderlinge dynamiek op de groep.
  • Open gedragstherapeutische en inzichtgevende behandelafdeling, gericht op het vergroten van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheden van de individuele jongeren.

Dagbehandelafdeling

Gedragstherapeutische begeleidings- en behandelafdeling met een normaliserend, outreachend, structurerend en inzichtgevend karakter.

Onderwijs

In het naastgelegen gebouw wordt scholing geboden door Yulius onderwijs, met als mogelijkheid vmbo-tl vanaf het 3e leerjaar en MBO niveau 1. Deelname aan onderwijs is verplicht (leerplicht), het is bij uitzondering mogelijk om gebruik te maken van een externe school.

De afdelingen bevinden zich op het terrein van de Poortmolen in Capelle aan den IJssel.

Zó leuk is het om te werken op De Fjord

Zó leuk is het om te werken op De Fjord

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waar geen dag hetzelfde is? En heb je ervaring in de jeugdhulpverlening? Onderstaande video geeft een uniek inkijkje achter de schermen bij de Fjord en laat je kennismaken met onze enthousiaste en bevlogen collega’s.

Laat jij je overtuigen? Neem vrijblijvend contact op of solliciteer direct! Wij maken graag kennis met jou.