Groepsbehandeling

Agressieregulatiettraining (ART)

Agressieregulatiettraining (ART)

Bij ART ga je samen met andere jongeren vanaf 12 jaar werken aan zelfcontrole, zodat jij beter met je boosheid om kunt gaan. Je volgt ART samen met vier tot acht andere jongeren en de training wordt gegeven door twee behandelaren.

Wat leer ik bij de Agression Replacement Training?

De training bestaat uit drie onderdelen: Sociale vaardigheden, Moreel redeneren en Boosheidscontrole. Heb je een onderdeel goed afgerond? Dan krijg je een certificaat. Het is ook mogelijk om alleen de onderdelen Sociale vaardigheden en Moreel redeneren te volgen, wanneer je je boosheid al voldoende onder controle hebt. Meer informatie over de onderdelen:

Sociale vaardigheden: sociale vaardigheden helpen je om je doel te bereiken. Het gaat dan over alles wat te maken heeft met omgaan met andere mensen. Zo leer je bijvoorbeeld je beklag te doen, iets te bespreken, om te gaan met een beschuldiging en je gevoelens te uiten.

Moreel redeneren: wat maakt dat sommige mensen soms verkeerde beslissingen maken? Bij dit onderdeel ga je met elkaar in discussie over verschillende sociale probleemsituaties (morele dilemma's) en bespreek je mogelijke oplossingen en achterliggende redeneringen.

Boosheidscontrole: hoe kun je je beheersen als je je zo ontzettend kwaad voelt? Bij dit onderdeel leer je om jezelf beter onder controle te houden en leer je andere manieren om je doel te bereiken.

Het is belangrijk dat je niet alleen bij ART oefent, maar dat je het ook thuis en op school gaat toepassen. Daarom worden jouw school en familie geïnformeerd om de training zo goed mogelijk te laten slagen.

Praktische zaken

  • De onderdelen bestaan alle drie uit 10 bijeenkomsten. ART bestaat in totaal dus uit 30 bijeenkomsten.
  • Zodra er voldoende aanmeldingen voor een groep is, worden de dagen en tijden bekend gemaakt.
  • Je krijgt ook thuisopdrachten waaraan je tussen de bijeenkomsten door gaat werken.
  • Je komt voor ART naar Youz, aan de Carel Reinierszkade in Den Haag.