Individuele therapie

Individuele therapie: samen naar herstel van evenwicht

Als je bij Youz in behandeling komt werk je samen met een behandelaar aan het aanpakken van je problemen. We richten ons daarbij op het verhelpen van de klachten en op je sterke kanten. Hoe we dat doen staat beschreven in het behandelplan dat we in overleg met jou opstellen.

Regelmatig gesprekken

We praten over de problemen en oefenen om anders te denken of te doen. Met kleine kinderen doen we ook wel spelletjes waar ze van kunnen leren. De oudere kinderen en jongeren geven we ook wel huiswerk en oefeningen.
We zien elkaar regelmatig waardoor we snel vorderingen kunnen maken. Gesprekken met een psycholoog kunnen deel uitmaken van de behandeling. Dit is afhankelijk van de ernst van het probleem. Andere belangrijke personen uit jouw omgeving betrekken we ook bij de behandeling. Daarvoor vragen we jou en je ouders natuurlijk eerst om toestemming. Groepsbehandelingen of online hulp kunnen we combineren met individuele therapie. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.

Voorbeelden individuele therapie

Cognitieve (gedrags)therapie (CGT) -  we werken samen aan het veranderen van (negatieve) gedachtes en gevoelens. Zo leren we je bijvoorbeeld met angst omgaan. Ben je vaak somber? Dan oefenen we bijvoorbeeld dat je niet meteen hoeft te denken dat ‘niks meer lukt' of het ‘toch nooit meer goed komt' voordat je aan iets nieuws begint.

Deze vorm van therapie passen onze behandelaren toe bij ADHD, autisme of persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen.

Psycho-educatie - weten wat een stoornis is, wat de bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn, wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt en leert jou, maar ook de ouders, om te gaan met het probleem. Je krijgt meer grip op je eigen leven en je kunt je eigen gedrag aanpassen doordat je meer zelfkennis hebt.
Deze vorm van therapie passen onze behandelaren toe bij allerlei stoornissen en kan online of in een gesprek.

EMDR - Een ander voorbeeld van individuele therapie is EMDR dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een methode om herinneringen aan traumatische ervaringen te verwerken. Wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een heftige gebeurtenis zoals veel pesten of geweld, passen we EMDR toe.

Uiteraard bespreken we samen hoe we jouw problemen gaan aanpakken.