Nijmegen ambulant

Over ons

Wij bieden voornamelijk specialistische ggz, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of een bevoegde instelling. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor een behandeling van hun problemen. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Ook bieden wij begeleiding voor de ouders. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake.


Problemen die we behandelen

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

  • autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • ODD (licht/secundair)
  • angststoornis
  • dwangstoornis
  • ticstoornis
  • selectief mutisme
  • stemmingsstoornis
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • trauma

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt, krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien leest u onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder- en jeugd)psychiater, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, gz-psychologen, vaktherapeut beeldend en orthopedagogen en ondersteunend personeel.

Afhankelijk van de wens van de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, vaktherapie beeldend, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie en ouder-kind behandeling/psychotherapie.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 88 40). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de specialistische ggz, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing ((vermoeden) DSM V stoornis).

Zorgdomein:

GGZ: Youz: hierbij geeft u aan dat het voor Youz Nijmegen is. Ook is er een speciaal aanmeldpunt voor de tranisitieleeftijd (16-24 jr.).

Nijmegen ambulant

Adres

De Ruyterstraat 242
6512 GG Nijmegen
088 358 88 40

Openingstijden

Werkdagen: 9:00 - 17:00 uur