paginakop verwijzers

Consultatie en kennisoverdracht door Leo Kannerhuis

Consultatie en kennisoverdracht door Leo Kannerhuis

Je kan bij het Leo Kannerhuis terecht voor aanvullende diagnostiek, behandeladvies, kennisoverdracht en consultatie op het gebied van autisme. Bijvoorbeeld als een behandeltraject van een cliënt bij jouw instelling is vastgelopen. Of als jouw cliënt waarschijnlijk ASS heeft, maar er allerlei andere problemen spelen waardoor een goede diagnose moeilijk te stellen is.

Naast verwijzende instanties, zoals de huisarts, jeugdarts (GGD), medisch specialist, jeugdbescherming/reclassering, Centra voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam/zorgloketten van een gemeente, bieden we ook consultaties aan professionals uit de specialistische- en basisggz, FACT-teams of RIBW’s.

Het is niet altijd nodig of wenselijk dat jouw cliënt bij ons in behandeling komt. We denken graag met je mee, bij jou op locatie, samen met het huidige behandelteam, jouw cliënt en diens systeem.

Voor meer informatie neem je contact op met ons Aanmeldbureau: 

Kennisoverdracht

Leo Kannerhuis biedt trainingen, scholing en workshops ten behoeve van onderwijs, aangeboden vanuit de Parnassia Academie.