Paginakop Leo Kannerhuis Algemeen

Voor ouders van kinderen van 2 tot en met 13 jaar

Voor ouders van kinderen van 2 tot en met 13 jaar

Leven met een kind met autisme is niet altijd eenvoudig. Voor je kind niet én voor je gezin niet. Je maakt je zorgen over je kind. Het gaat thuis en op school niet goed en de aansluiting met vriendjes is ingewikkeld. Ondanks dat je kind eerder hulp heeft gehad, ervaar je opnieuw problemen of worden de bestaande problemen erger. Een specialistische behandeling van het Leo Kannerhuis kan jouw kind én jouw gezin mogelijk weer op weg helpen.

Je kind kan bij ons terecht als:

  • er een sterk vermoeden is van autisme bij je kind of als je kind al de diagnose autisme heeft met daarnaast (waarschijnlijk) andere psychiatrische of gedragsproblemen;
  • je kind vastloopt in zijn of haar ontwikkeling en eerdere behandeling onvoldoende heeft geholpen;
  • je kind problemen heeft op school, thuis of in zijn of haar sociale omgeving;
  • er in jouw gezin meerdere kinderen of gezinsleden autisme hebben;
  • de verwachting is dat je kind een behandeling nodig heeft die langer dan 4 maanden duurt.

Behandelcentrum Kinderen Arnhem (deeltijdbehandeling/kliniek)

In ons behandelcentrum kinderen in Arnhem bieden wij gespecialiseerde behandelingen voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen. Als het kan blijft je kind thuis wonen, maar soms is het nodig dat een kind tijdelijk wordt opgenomen in onze kliniek. Onze insteek is ouders en kind handvatten te geven zodat jouw kind weer snel naar huis kan. Afhankelijk van de specifieke problemen kan een kind bij ons een deeltijdbehandeling of een klinische behandeling volgen. Ook als je vragen hebt over diagnostiek (second opinion) of een behandeladvies wilt, kun je bij ons terecht bij het DAC-team (diagnostiek, advies en consultatie). Lees meer over de behandelingen voor kinderen.

Polikliniek Amsterdam (ambulant)

In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor mensen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving. Afhankelijk van de specifieke zorgvraag van jouw kind gaan wij met jullie op zoek naar een passende poliklinische (ambulante) behandeling. Dat kan in een groep of individueel, face-to-face gecombineerd met online contact. De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en we bieden geen mogelijkheid tot begeleiding. Lees meer over de behandelingen in de polikliniek Amsterdam.

Je kind aanmelden voor een behandeling

Voor een behandeling bij het Leo Kannerhuis, onderdeel van Youz, is een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist of van de gemeente. Ook hebben we een kopie van een identiteitsbewijs nodig. Dat is een wettelijke verplichting: iedereen die in zorg komt bij een instelling, moet zich identificeren. Dat geldt ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Jullie legitimeren je met: een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, (brommer)rijbewijs of een vreemdelingendocument.

Intake en diagnose

Vervolgens start een intakefase*. Tijdens deze intake onderzoeken we de problemen en brengen we de vragen en problemen in kaart. Daarna stellen we vast wat er aan de hand is; dit is de diagnose. Vervolgens maken we een behandelplan. Dit doen we samen met jou als ouder en afhankelijk van de leeftijd van je kind ook met hem of haar. Bij behandeling kijken wij goed hoe het met je kind gaat maar vooral hoe jouw kind in het dagelijkse leven functioneert in jouw gezin met jullie als ouders, zijn of haar grootouders en zusjes en broertjes. Wat zijn de moeilijke momenten thuis en op school? Waarom hebben eerdere behandelingen geen effect gehad? Doel van de behandeling is de ontwikkeling van je kind weer op gang brengen en je inzicht te geven in zijn mogelijkheden. Als ouder heb je een actieve rol bij de behandeling. Je krijgt ruimte en tijd om samen met ons te ontdekken wat voor jouw kind het beste werkt. Als het kan blijft je kind thuis wonen, maar soms is het nodig dat je kind tijdelijk wordt opgenomen. Onze insteek is om jouw kind en jullie als ouders handvatten te geven zodat je kind weer snel naar huis kan.

* Niet elke aanmelding leidt automatisch tot een intake.

banner Behandelcentrum Arnhem

banner poli Amsterdam