Nijmegen De Ruyterstraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar en hun gezin met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere ontwikkeling.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt, krijgt een behandeling op maat. Dit kan via individuele therapie of groepstherapie. Het blijkt zeer vaak zo te zijn dat persoonlijke problematiek zich veelal ook op interpersoonlijk vlak uit. Ofwel de persoonlijke klachten hebben een grote weerslag op jezelf en het contact met de ander (de sociale context). Omdat de rol van leeftijdsgenoten, zeker in deze levensfase, zeer groot is, wordt er bij Youz, indien passend, overgegaan tot therapie in de groep. Je probeert daarbij in een veilige omgeving, met veel ruimte voor feedback, te leren om je kwetsbaar op te stellen. Het is dan niet het doel om een held te worden in het je uiten naar een hele groep mensen. Het doel is om iemand te worden met regie over de eigen kracht en kwetsbaarheid, in contact met de ander.

Ook bieden wij begeleiding voor de ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn. Uiteraard volgt er altijd eerst een intake. Afhankelijk van jouw wensen kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie en ouder-kind behandeling/psychotherapie.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandelaars: (kinder- en jeugd)psychiater, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopedagogen en ondersteunend personeel.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 88 40). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen tot 24 jaar kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de specialistische ggz, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing ((vermoeden) DSM V stoornis).

ZorgDomein:

GGZ: Youz: geef bij de aanmelding aan dat het voor Youz Nijmegen is. Ook is er een speciaal aanmeldpunt voor de transitieleeftijd (16-24 jaar).

Aanmeldcriteria Youz Nijmegen

Wij behandelen kinderen, jongeren en jongvolwassenen (en hun gezinnen/ sociale context):

  • Tot de leeftijd van 24 jaar
  • Waarbij er sprake is van een gemiddelde intelligentie (IQ < 80 is een contra-indicatie, Dit vraagt om aanvullende expertise)
  • Die een dag invulling hebben (school/ opleiding en/ of werk)
  • Die een duidelijke behandelvraag hebben (geen op zichzelf staande diagnostiekvraag)
  • Binnen een ambulante afdeling met een afspraakfrequentie van eens per week. Mocht de inschatting zijn dat er meer nodig is dan zullen we hierover in overleg gaan, dit kan zowel bij aanmelding/screening als tijdens het traject zijn.
  • Waarbij er geen sprake is van op de voorgrond staande gedragsstoornis, verslaving, eetstoornis of psychotische stoornis
  • Waarbij er geen sprake is van lopende conflictueuze gezinsrelaties die duidelijk een te forse negatieve invloed hebben op het individueel welbevinden, zoals vechtscheidingen of lopende rechtszaken, waardoor er onvoldoende ruimte is voor behandeling. (zie punt 2 bij aanbevelingen).

Aanbevelingen bij aanmelding

  • Bij problemen die betrekking hebben op het dagelijks leven (dag-invulling, financiële problemen, huisvesting etc.), naast de problematiek waarvoor bij Youz wordt aangemeld, wordt sterk aanbevolen om, naast een aanmelding bij Youz, een aanmelding te doen bij het sociaal wijkteam/ buurtteam.
  • Wanneer er conflictueuze gezinsrelaties spelen is het van belang hiervoor hulp in te zetten, alvorens een aanmelding te doen bij Youz. Dit kan via het sociaal wijkteam lopen. Mocht er toch een aanmelding bij Youz worden overwogen kan daarover telefonisch overleg plaatsvinden om te bezien of een aanmelding passend is.
  • Wanneer er twijfels zijn over de aanmelding kun je telefonisch contact met ons opnemen tijdens ons telefonisch aanmeldspreekuur op donderdag van 11.30 -12.30 uur (088-358 8840). Wij kunnen meedenken of een aanmelding passend is bij ons en/of eventueel andere vormen van hulp adviseren.