Gulpen

korte Wachttijden melding

Voor onze actuele wachttijden klik je hier. Op deze pagina kan je zoeken naar de wachttijden van een vestiging bij jou in de buurt.

Voor wie zijn we er

We bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).


Dit kan gaan om hechtingsproblemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme/ADHD), angst-of depressie klachten, gedragsproblemen, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek, trauma-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten, anorexia/boulimia nervosa alsook psychotische stoornissen. Ouders ervaren bijna altijd problemen in de hantering van de klachten en de opvoeding.

Enkele specialiteiten

Identiteitsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling: intensieve groepsbehandeling (schematherapie) voor jongeren tussen 14-17 jaar en 18-23 jaar. Pervasieve angst- en dwangklachten: behandeling voor kinderen en jongeren voor wie elders hun behandeling voor angst-en dwangklachten onvoldoende is aangeslagen.

Lees het verhaal van behandelaar Yrja over jonge kinderen en hun ouders in de behandelkamer.

E-health

Cliënten en/of ouders kunnen digitaal een gepersonaliseerde behandeling of ondersteuning krijgen. De aanmelding hiervoor loopt via de betrokken hulpverlener. Onze behandelingen We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling. Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

Youz Limburg streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat we een afspraak voor intake proberen te plannen binnen een periode van 2-6 weken, tenzij op de site anders vermeld.

Gulpen

Adres

Rijksweg 29 B
6271 AC Gulpen
088 358 89 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?

Ons team

We werken vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel het kind als het gezin, alsook de school en andere hulpverlenende instanties nauw worden betrokken.

Ontmoet ons team

Wie zijn we

Onze teams bestaan uit veelal academisch geschoolde hulpverleners: kinder- en jeugdpsychiaters, basis-, GZ- en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten,  gezinstherapeuten/begeleiders, psychomotore therapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Opleidingen

Youz is een erkend opleidingscentrum waar structureel hulpverleners worden opgeleid tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, nurse practitioner, psychiater en jeugdarts.