Gulpen

korte Wachttijden melding

Voor kinderen zijn er op dit moment korte wachttijden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gulpen

We bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).


Dit kan gaan om hechtingsproblemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme/ADHD), angst-of depressie klachten, gedragsproblemen, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek, trauma-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten, anorexia/boulimia nervosa alsook psychotische stoornissen. Ouders ervaren bijna altijd problemen in de hantering van de klachten en de opvoeding.

Enkele specialiteiten

Identiteitsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling: intensieve groepsbehandeling (schematherapie) voor jongeren tussen 14-17 jaar en 18-23 jaar. Pervasieve angst- en dwangklachten: behandeling voor kinderen en jongeren voor wie elders hun behandeling voor angst-en dwangklachten onvoldoende is aangeslagen.

E-health

Cliënten en/of ouders kunnen digitaal een gepersonaliseerde behandeling of ondersteuning krijgen. De aanmelding hiervoor loopt via de betrokken hulpverlener. Onze behandelingen We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en  psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling. Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

Youz Limburg streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat we een afspraak voor intake proberen te plannen binnen een periode van 2-6 weken, tenzij op de site anders vermeld.

Gulpen

Adres

Rijksweg 29 B
6271 AC Gulpen
088 358 89 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?