Gulpen Rijksweg

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 0 tot 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

Hoe wij helpen

We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Ons team

Ons team bestaat uit veelal academisch geschoolde hulpverleners: kinder- en jeugdpsychiaters, basis-, gz- en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten, gezinstherapeuten/begeleiders, psychomotore therapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. We werken vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel kind als het gezin, alsook de context (school, andere hulpverlenende instanties) nauw worden betrokken.

Samenwerkingen

De locaties van Youz in Limburg werken nauw samen met diverse organisaties, zoals University Maastricht, JENS, MUMC+, scholengemeenschappen en de sociale wijkteams van de gemeentes.

Bereikbaarheidsdienst binnen kantooruren

Youz Limburg biedt in alle vestigingen een bereikbaarheidsdienst voor ingeschreven cliënten. Niet-ingeschreven cliënten kunnen zich melden bij Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Dagelijks zijn hulpverleners beschikbaar om crisisinterventie (diagnostiek en begeleiding) te bieden. Er is sprake van een crisis bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en acuut gevaar voor het kind/jeugdige zelf of zijn/haar omgeving.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling. Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

De actuele wachtijden per locatie zijn hier te vinden. We streven naar een vlotte doorstroom met een centraal aanspreekpunt voor de locaties in Limburg.

Folders