Paginakop locaties

Mededeling

Mededeling

Youz Haaglanden kan momenteel geen behandeling en/of diagnostisch traject aan anderstalige cliënten of cliënten die zich onvoldoende in het Nederlands verstaanbaar kunnen maken vanaf 6 jaar en hun gezin bieden. Dit geldt ook voor cliënten die Engelstalige native speakers zijn en hun ouders voor wie Engels de 2e taal is. Reden: we hebben momenteel onvoldoende capaciteit bij de anderstalige behandelaren. Wij zijn daarom niet  meer in staat om de hoogwaardige zorg te kunnen bieden die men van ons gewend is/van ons mag verwachten.

Uitzonderingen:

- i-psy jeugd en gezin: in het Arabisch en/of Turks mogelijk
- IMH 0- 6 aanbod: o.a. in het Engels, Turks en/of Arabisch soms mogelijk

Den Haag Leggelostraat

Den Haag Leggelostraat

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling.

IMH-team

Youz is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Lees meer over de hulp aan het jonge kind.