Behandeling en verblijf pagina kop

Familie ervaringsdeskundigheid

Familie ervaringsdeskundigheid

Sommige afdelingen van Parnassia Groep werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Deze weet wat het is om een dierbare in zorg te hebben en heeft zich op basis van scholing ontwikkeld om zijn of haar ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED adviseert en coacht u hoe om te gaan met de situatie waarin u zich bevindt en ondersteunt u waar nodig.  De FED is onafhankelijk, heeft geen toegang tot de gegevens van uw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier.

Wilt u een gesprek met een FED? Vraag aan uw contactpersoon, of de afdeling waar u naaste in zorg is, of u hier gebruik van kan maken.