Familiebijeenkomsten 

Afdelingen van de Parnassia Groep organiseren regelmatig familieavonden om u te informeren over onder meer:

  • psychische stoornissen  en mogelijke oorzaken
  • herkennen van verschijnselen
  • vaardigheden om hiermee om te gaan
  • omgaan met eigen emoties
  • uitwisselen van ervaringen
  • verschillende ondersteuningsmogelijkheden

Het kan zijn dat het behandelteam waar uw naaste in behandeling is, ook bijeenkomsten organiseert. Vraag uw contactpersoon hier naar.