Behandeling en verblijf pagina kop

Familieklachtrecht

Familieklachtrecht

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met de hulpverleners en de zorg die uw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop u als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kunt u niet tevreden zijn over de manier waarop wij met u of uw naaste omgaan.

Zo vroeg mogelijk

Parnassia Groep vindt het belangrijk om ongenoegens en wensen  van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze  meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken. Verloopt dit niet naar tevredenheid of heeft u daar geen behoefte aan? U kunt dan schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtenprocedure van de Parnassia Groep. Onze klachtenfunctionaris kan u meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

T: 088 357 76 60
op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. buiten deze tijden op afspraak.

Lees meer over de klachtenprocedure van Parnassia Groep.