Behandeling en verblijf pagina kop

Agressie

Agressie

Slaan met de deur, schreeuwen, gillen, schelden, dreigen, slopen of zelfs uithalen. Je ziet het kinderen en jongeren wel eens doen. Vaak voelen ze zich onbegrepen. Denk aan een peuter die nog niet de juiste woorden kan vinden om te vertellen waar hij behoefte aan heeft. Of  aan een puber die moet omgaan met een periode van grote fysieke en mentale veranderingen. Het ene kind richt z’n boosheid op spullen, de ander op een persoon en weer een ander doet zichzelf pijn. Iedereen voelt zich wel eens zo. Het is niet zo dat als je kind een keer een klap uitdeelt het een agressief kind is. De één heeft bovendien meer temperament dan de ander. Alleen, wat is er aan de hand als het negatieve gedrag vaker voorkomt dan gemiddeld en het al best wel lang duurt? Wanneer spreek je van agressie? Als het gedrag vaak plaatsvindt en het speelt al een langere periode, dan kan er sprake zijn van agressie.

Oorzaken agressie

Vaak gaat het niet goed met jongeren die vaak agressief zijn. Ze voelen zich misschien zo alleen en onbegrepen en worden daardoor agressief.

 • Ook erfelijkheid kan een rol spelen. Agressie komt bijvoorbeeld vaak voor bij ADHD of autisme.
 • Kinderen en jongeren met gedragsproblemen zijn ook vaak agressief.
 • Aangeleerd gedrag: kinderen nemen gedrag over van ouders, familie, kinderen uit de buurt en andere “modellen”.
 • Een instabiele thuissituatie of een ingrijpende gebeurtenis kan een rol spelen, zoals:
  • Spanningen door huiselijk geweld
  • Een ouder die langdurig ziek is
  • Een moeizame (v)echtscheiding
  • Verhuizingen of geen vaste plek hebben
  • Opgroeien in een pleeggezin
  • Een achtergrond hebben als vluchteling

Tips bij agressie

 • Creëer een voorspelbare omgeving met zoveel mogelijk structuur, maar met ruimte voor vrijheden. Luister naar elkaar: wanneer er geluisterd wordt naar je kind, voelt hij of zij zich veiliger en kan er ook samen gezocht worden naar oplossingen.
 • Het is voor jou heel moeilijk om je kind te zien vastlopen. Praat er daarom over met iemand die je vertrouwt en verlies jezelf niet uit het oog.
 • Praat erover op school, zodat je samen kunt nagaan wat het beste helpt in jullie situatie.
 • Formuleer regels in positieve zin. Dus niet: “niet rennen”, maar wel “rustig lopen”.
 • Zoek hulp bij professionals. Ze kunnen je ondersteunen in deze situatie, naar je luisteren en samen met je zoeken naar oplossingen.

Als het gaat over gedragsproblemen, zoals agressie, werkt Youz veel samen het CJG. Tot de mogelijkheden behoren verschillende soorten (online) behandelingen,  zoals individuele gesprekkengroepstherapie, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en multidisciplinaire familietherapie (MDFT). Bij minder ernstige gedragsproblemen heeft Youz in Haaglanden aanbod op het gebied van preventie. Daarnaast is er speciaal voor kinderen die te maken hebben met een moeizame (v)scheiding het programma Kinderen uit de Knel.