Familieraad

Als familie weet u als geen ander wat het betekent als uw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Uw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Vanuit die ervaring is er een Familieraad ván, door en voor familie en direct betrokkenen van onze patiënten. Dit is een regionale familieraad voor familie en directbetrokkenen van onderdelen van de Parnassia Groep.

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en direct betrokkenen en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De Familieraad is ervan overtuigd dat patiënten door ons beter behandeld kunnen worden als familieleden nauwer bij de behandeling betrokken worden en er goed met hen wordt samengewerkt. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de Raad van Bestuur van Parnassia Groep.

Gevraagd en ongevraagd

Via de Familieraad kunt u als familielid gevraagd en ongevraagd uw visie geven op onze hulpverlening.

De Familieraad

 • behartigt gezamenlijke belangen van familie
 • overlegt met de Raad van Bestuur en (divisie)directies
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en (divisie)directies
 • overlegt met de cliëntenraden van de Parnassia Groep
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
 • stimuleert de betrokkenheid van familie bij de behandeling.

Hoe werkt de Familieraad

Als de Familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Krachten bundelen

Om het doel van de Familieraad te bereiken is intensief  contact met u als familie nodig. De Familieraad nodigt u uit te laten horen wat u van de zorg en hulpverlening vindt, zodat zij weten hoe zij  uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen. De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Bent u familielid van een patiënt bij die bij één van onze zorgmerken in behandeling is dan kunt u lid worden.

Meld u aan

Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig. Als u niet van vergaderen houdt, kunt u bijvoorbeeld

 • namens familie optreden als contactpersoon bij de afdelingen
 • helpen bij het organiseren van familieavonden
 • een nieuwsbrief opstellen
 • een onderzoekje doen
 • beleidsstukken van advies voorzien

Contact

Familieraad Haaglanden

 

Familieraad Noord-Holland

familieraadnoordholland@parnassiagroep.nl

 

Familieraad Rijnmond