Preventie

Preventie

De afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ houdt zich bezig met preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen in de regio Rotterdam Rijnmond. De afdeling heeft als doel middelengebruik en problematisch gamen bij jongeren te voorkomen en terug te dringen.

Voorkomen is beter dan genezen

Youz geeft onder andere voorlichtingen en trainingen voor intermediairs die (in-)direct met jongeren te maken hebben. Er wordt beleidsadvies gegeven aan organisaties en evenementen en er worden consultaties geboden aan jongeren en ouders die problemen ervaren. Daarnaast biedt Youz voorlichting voor scholen en ondersteuning bij het implementeren van verschillende programma’s voor het onderwijs.

Het preventie-aanbod van Youz richt zich op school, vrije tijd, professionals en thuis.

School: voor scholen, zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs

Vrije tijd: voor (semi)professionals werkzaam op plekken waar jongeren hun vrije tijd besteden, zoals in uitgaansgebieden, evenementen en sportverenigingen

Professionals: voor professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening

Thuis: voor ouders, familie en op professionals binnen zorginstellingen en dienstverlening