Preventie

Preventie

De afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ houdt zich bezig met preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen met als doel middelengebruik en problematisch gamen bij jongeren te voorkomen en terug te dringen.

Voorkomen is beter dan genezen

Youz geeft onder andere voorlichtingen en trainingen voor intermediairs die (in-)direct met jongeren te maken hebben, wordt er beleidsadvies gegeven aan organisaties en evenementen en worden consultaties geboden aan jongeren en ouders die problemen ervaren. Daarnaast biedt Youz scholen voorlichting en ondersteuning bij het implementeren van verschillende programma’s voor het onderwijs.

Het preventie-aanbod van Youz richt zich op school, thuis en vrije tijd.

School

Voor scholen, zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs.

Thuis

Voor ouders, familie en op professionals binnen zorginstellingen en dienstverlening.

Vrije tijd

Voor (semi) professionals werkzaam op plekken waar jongeren hun vrije tijd besteden, zoals in uitgaansgebieden, evenementen en sportverenigingen.