De Banjaard

De Banjaard

De Banjaard is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen en die een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) hebben. De kinderen zijn bijvoorbeeld heel druk, vaak boos of juist teruggetrokken en somber. Misschien vinden zij het moeilijk om met andere kinderen om te gaan of om op school goed mee te komen.

Hoe wij helpen bij De Banjaard

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met verschillende problemen. We kijken naar psychische en lichamelijke oorzaken, omdat er verschillende aanleidingen voor problemen kunnen zijn. Ook kijken wij hoe het op school en thuis gaat. We vinden het belangrijk om het gezin bij de behandeling te betrekken. Daarbij geven wij advies en ondersteuning, zodat we het kind zo goed mogelijk kunnen helpen. We gaan uit van de mogelijkheden en kansen van het kind.

Wil je even binnenkijken bij De Banjaard? Bekijk dan deze video.

Behandeling

Een behandeling kan bestaan uit gesprekken, verschillende soorten therapie, medicatie of trainingen. Uw kind kan dat volgen in een groep met andere kinderen, of alleen. De hulp die De Banjaard biedt duurt maximaal één jaar. Welke zorg het beste bij uw kind en uw gezin past is afhankelijk van wat er nodig is. We bieden zorg op verschillende manieren aan.

Intensief ambulant team (IAT)

Het liefst helpen wij uw gezin in uw eigen omgeving, thuis dus. Dat betekent dat iemand uit het intensief ambulant team (IAT) bij u op bezoek komt. Wij weten dat het belangrijk is om de omgeving te betrekken bij de behandeling van uw kind. Daarom kan het ook zijn dat wij op school op bezoek komen.

Speciaal team 0- 6 jaar polikliniek Den Haag

De Banjaard heeft een speciaal team gericht op de diagnose en behandeling van zeer jonge kinderen, dat wil zeggen onder de 7 jaar (0-6 team) en hun ouders. Dit team werkt nauw samen met het Haga Juliana Kinderziekenhuis.

Poliklinische afdeling

Poliklinische behandeling betekent dat u en uw kind regelmatig naar De Banjaard komen voor onderzoek of behandeling. Ook is het mogelijk dat een behandelaar bij u thuis of bij uw kind op school komt. De Banjaard heeft een polikliniek in Gouda en in Den Haag. De polikliniek is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. In Den Haag kan ook intensieve ambulante behandeling plaatsvinden, met dagelijkse behandelcontacten bijvoorbeeld bij u thuis.

Deeltijdafdeling

Heeft uw kind meer intensieve onderzoeken en/of behandeling nodig, dan kan uw kind deeltijdbehandeling krijgen. Bij deeltijdbehandeling komt uw kind doordeweeks vijf dagen (ook tijdens schoolvakanties) naar de deeltijdafdeling voor onderzoek, behandeling en onderwijs. Op de deeltijdafdeling in Den Haag behandelen we kinderen tussen 2 en 13 jaar. In Gouda vindt de deeltijdbehandeling op de school van uw kind plaats. De Banjaard heeft daarvoor met (een aantal) scholen samenwerkingsafspraken gemaakt. Collega's van De Banjaard komen dan naar school voor onderzoek en behandeling van uw kind.

Klinische afdeling

Soms zijn de problemen zo ingewikkeld of ernstig dat poliklinische of deeltijdbehandeling onvoldoende lijkt te zijn. In dat geval kan uw kind opgenomen worden op de klinische afdeling in Den Haag. Uw kind logeert dan bij De Banjaard en krijgt onderzoeken, behandeling en onderwijs bij de Strandwacht op hetzelfde terrein als de klinische afdelingen. De klinische afdeling in Den Haag is er voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Er zijn 2 klinische groepen, de Sloep en de Schuit. Elke groep bestaat uit maximaal zeven kinderen.

Locaties De Banjaard

Den Haag - (dag)Kliniek en ondersteuning - Dr. van Welylaan 2 | 088 358 80 40
Gouda - Polikliniek en deeltijdbehandeling op scholen - Spoorstraat 2 | 088 358 8 210

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Aanmelden bij De Banjaard

Alleen verwijzers kunnen kinderen of jongeren verwijzen naar De Banjaard.
Meer informatie over aanmelden leest u hier.