De Banjaard

De Banjaard

Afdeling Banjaard is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen en die een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) hebben. De kinderen zijn bijvoorbeeld heel druk, vaak boos of juist teruggetrokken en somber. Misschien vinden zij het moeilijk om met andere kinderen om te gaan of om op school goed mee te komen.

Hoe wij helpen

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met verschillende problemen. We kijken naar psychische en lichamelijke oorzaken, omdat er verschillende aanleidingen voor problemen kunnen zijn. Ook kijken wij hoe het op school en thuis gaat. We vinden het belangrijk om het gezin bij de behandeling te betrekken. Daarbij geven wij advies en ondersteuning, zodat we het kind zo goed mogelijk kunnen helpen. We gaan uit van de mogelijkheden en kansen van het kind.

Wil je even rondkijken op afdeling Banjaard? Bekijk dan deze video.

 

De Banjaard maakt gebruik van de Geweldloos Verzet methode. Geweldloos Verzet is een methode voor de opvoeder. Als je niet meer weet hoe je jou kind kan bereiken, hoe je ervoor kan zorgen dat het gedrag verandert. Geweldloos Verzet kan dan een uitkomst zijn. Je leert tijdens de trainingen een basishouding en specifieke middelen toepassen zodat de situatie thuis verbetert en jij weer adem kunt halen.

Behandeling

Een behandeling kan bestaan uit gesprekken, verschillende soorten therapie, medicatie of trainingen. Uw kind kan dat volgen in een groep met andere kinderen, of alleen. De hulp die afdeling Banjaard biedt duurt maximaal één jaar. Welke zorg het beste bij uw kind en uw gezin past is afhankelijk van wat er nodig is. We bieden zorg op verschillende manieren aan. 

Lees hier het verhaal van psychiater Marianne Kasius

GIJS: mobiele spreekkamer voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen hebben we GIJS, de eerste elektrische mobiele spreekkamer ter wereld. Voor ouders van deze kinderen geeft ergens naartoe gaan met bus of tram veel stress. GIJS rijdt naar cliëntjes en hun ouders in Den Haag en omgeving, het Westland en Delft en naar instellingen voor licht verstandelijk beperkten, ook in andere regio’s. 

Speciaal team 0- 6 jaar polikliniek Den Haag

Afdeling Banjaard heeft een speciaal team gericht op de diagnose en behandeling van zeer jonge kinderen, dat wil zeggen onder de 7 jaar (0-6 team) en hun ouders. Dit team werkt nauw samen met het Haga Juliana Kinderziekenhuis.

Poliklinische afdeling

Poliklinische behandeling betekent dat u en uw kind regelmatig naar afdeling Banjaard komen voor onderzoek of behandeling. Ook is het mogelijk dat een behandelaar bij u thuis of bij uw kind op school komt. Afdeling Banjaard heeft een polikliniek in Gouda en in Den Haag. De polikliniek is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. In Den Haag kan ook intensieve ambulante behandeling plaatsvinden, met dagelijkse behandelcontacten bijvoorbeeld bij u thuis.

Deeltijdafdeling

Heeft uw kind meer intensieve onderzoeken en/of behandeling nodig, dan kan uw kind deeltijdbehandeling krijgen. Bij deeltijdbehandeling komt uw kind doordeweeks vijf dagen (ook tijdens schoolvakanties) naar de deeltijdafdeling voor onderzoek, behandeling en onderwijs. Op de deeltijdafdeling in Den Haag behandelen we kinderen tussen 2 en 13 jaar. In Gouda vindt de deeltijdbehandeling op de school van uw kind plaats. Afdeling Banjaard heeft daarvoor met (een aantal) scholen samenwerkingsafspraken gemaakt. Collega's van afdeling Banjaard komen dan naar school voor onderzoek en behandeling van uw kind.

Klinische afdeling

Soms zijn de problemen zo ingewikkeld of ernstig dat poliklinische of deeltijdbehandeling onvoldoende lijkt te zijn. In dat geval kan uw kind opgenomen worden op de klinische afdeling in Den Haag. Uw kind logeert dan op afdeling Banjaard en krijgt onderzoeken, behandeling en onderwijs bij de Strandwacht op hetzelfde terrein als de klinische afdelingen. De klinische afdeling in Den Haag is er voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Er zijn 2 klinische groepen, de Sloep en de Schuit. Elke groep bestaat uit maximaal acht kinderen.

Locaties afdeling Banjaard

Den Haag - (dag)kliniek en polikliniek - Dr. van Welylaan 2 | 088 358 80 40
Gouda - polikliniek en deeltijdbehandeling op scholen - Spoorstraat 2 | 088 358 8 210

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor behandeling

Alleen verwijzers kunnen kinderen of jongeren verwijzen naar afdeling Banjaard.
Meer informatie over aanmelden leest u hier.

Telefonische consultatie De Banjaard

Voor consultatievragen over kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en (een vermoeden van) licht verstandelijke beperking biedt De Banjaard telefonische consultatie voor verwijzers. Vraag via dit formulier een consultatie aan. Binnen 5 werkdagen wordt u gebeld door een psychiater of klinisch psycholoog.