Het Palmhuis

Het Palmhuis

Heeft u een cliënt met ernstige gedragsproblemen? Is hij of zij in contact geweest met de politie of wilt u voorkomen dat dat gebeurt? Of gaat hij of zij al een tijd niet meer naar school? Het Palmhuis is er voor jongeren en jong volwassenen van 12 tot 23 jaar met problemen op de grens tussen gedragsproblemen en delictgedrag, maar ook voor jongeren met en zonder een strafrechtelijk kader in verband met schoolverzuim.

Wat doet Het Palmhuis?

Onze relatie met het kind of de jongere staat centraal en we doen er alles aan om zijn vertrouwen te winnen. We stimuleren de jongeren om te werken aan een goede toekomst -vanuit de eigen regie-  en oude gedragspatronen te doorbreken. We werken aan een toekomstperspectief op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding, vrije tijdsinvulling, wonen, sociaal functioneren en het versterken van het netwerk (o.a. familie). Daarnaast staan we bekend om ons vermogen om ook de meest ongemotiveerde jongere op het rechte pad te houden. We werken snel en zijn vasthoudend. Komt de jongere zijn afspraak niet na? Dan zoeken we hem op. Wij zien altijd kansen en weten hoe we bruggen moeten bouwen naar een positieve toekomst.

Forensische jeugdpsychiatrie en pedagogiek

Voor wie is Het Palmhuis? Het Palmhuis is er voor kinderen en jongeren van 12 tot 23 jaar met gedragsproblemen, agressie of die in contact zijn geweest met de politie of met justitie. Wij kunnen jongeren behandelen bij wie een strafrechtelijke maatregel is opgelegd, om recidive te voorkomen.

Ook voor jongeren bij wie schoolverzuim op de voorgrond staat, bieden we behandelingen. Deze jongeren hebben psychiatrische problematiek en/of problemen thuis en/of een pestverleden en andere negatieve gebeurtenissen in de voorgeschiedenis. Bij deze jongeren is de schoolcarrière vastgelopen en vaak zijn leerplicht en de jeugdreclassering betrokken.

Behandelingen bij Het Palmhuis

Wat heeft de jongere nodig? En wat is er precies aan de hand? We stemmen onze behandeling altijd af op de vraag en het probleem van het kind of de jongere en zijn familie, samen met u als verwijzer. De volgende behandelvormen zijn mogelijk:

 • de reguliere groep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een IQ van 80 of hoger, met een strafrechtelijk kader en problemen op meerdere leefgebieden (thuis, op school of in de buurt).
 • de licht verstandelijk beperkte (LVB) groep: jongeren van 12 tot en met 23 jaar met een IQ tussen 60 en 80, met of zonder een strafrechtelijk kader en (gedrags)problemen op meerdere leefgebieden (thuis, op school of in de buurt).
 • of een van de vier schoolverzuimgroepen jongeren van 12 tot en met 23 jaar met en zonder een strafrechtelijk kader in verband met schoolverzuim.

Onze dagbehandeling is gevestigd op de locatie aan de Carel Reinierszkade 197 in Den Haag. De jongeren kunnen binnen Het Palmhuis ook naar school, het Flexcollege geeft onderwijs op deze locatie Carel Reinierszkade.

Op onze locaties in Gouda, Leiden en Zoetermeer bieden we ambulante hulp aan jongeren met een strafrechtelijk kader en problemen op meerdere leefgebieden (thuis, op school of in de buurt).

Praktische therapie

Werkloosheid, schulden, schoolverzuim, grote problemen thuis. Jongeren met psychiatrische problemen en delictgedrag hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden. Welk probleem zit de jongere het meest in de weg? Dat is de vraag die we bij Het Palmhuis altijd eerst stellen. Onze trajectbegeleiders gaan vervolgens aan de slag met de jongere om samen bijvoorbeeld een baan te vinden, weer naar school te gaan, van de schulden af te komen of opvang te regelen. Daarnaast zoeken we naar een passende behandeling die de jongere helpt bij het aanpakken van de problemen. Dat is dus praktische therapie, waarmee de jongere gericht kan gaan werken.

Zorgaanbod

De behandeling is afhankelijk van de vraag en het probleem van de jongere en zijn of haar ouders/verzorgers. Mogelijke behandelingen zijn:

 • Diagnose
 • Psycho-educatie
 • Individuele therapie
 • Ouderbegeleiding
 • EQUIP
 • Multi Dimensional Family Therapie (MDFT) 
 • Gezinstherapie
 • Behandeling/ begeleiding (soft)drugsproblematiek
 • Delictanalyse
 • Identiteitversterkende meidengroep en jongensgroep

Locaties

 • Carel Reinierszkade, Den Haag
 • Spoorstraat, Gouda
 • Witte Singel, Leiden
 • Denemarkenlaan, Zoetermeer