De Banjaard

i-psy Jeugd en Gezin

Kinderen en hun gezin kunnen bij Youz terecht voor een behandeling met de expertise van i-psy Jeugd en Gezin.

Elke cultuur heeft zijn eigen normen, waarden en gewoonten. Soms is het lastig voor kinderen om hiermee om te gaan.

Opgroeien met twee culturen

Kinderen van ouders of grootouders die gemigreerd zijn naar Nederland hebben het soms extra zwaar. Kinderen groeien dan op met twee culturen, die van de familie en de Nederlandse cultuur. Misschien heb je zelf of je kind (psychische) problemen. Of zijn er gedragsproblemen op school, of thuis.

i-psy Jeugd en Gezin biedt, als onderdeel van Youz, gespecialiseerde interculturele (kinder- en  jeugd)psychiatrie. Wij helpen jou en je kind omgaan met cultuursensitieve problemen. Onze hulpverleners kennen je cultuur en houden daar rekening mee.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met gedragsproblemen en psychische problemen zoals AD(H)D, autisme, depressie, trauma en angststoornissen. Ook helpen we zwangere vrouwen en gezinnen bij wie een baby op komst is als er problemen of spanningen zijn.

Als je een verwijsbrief hebt van bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts, schoolarts, het wijkteam kun je bij ons terecht met:

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Problemen in het gezin of op school
  • Angstklachten
  • AD(H)D
  • Trauma
  • Autisme
  • Verminderd zelfvertrouwen/onzekerheid

Hulp voor jonge kinderen

Heb je een baby, peuter, of kleuter die erg veel huilt en/of erg driftig, bang of druk is? Of zijn er andere zaken waar jij je als ouder erg veel zorgen over maakt? Om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen of de ontwikkeling van je kind negatief wordt beïnvloed, is het belangrijk om je zorgen te delen en hulp te zoeken. Wij hebben een gespecialiseerd behandelaanbod voor jonge kinderen.

Gezin en cultuur als uitgangspunt

Onze behandelaren hebben verschillende culturele achtergronden. We nemen je gezin en cultuur als uitgangspunt voor onze hulp. Bij i-psy Jeugd en Gezin, onderdeel van Youz, werken ervaren specialisten, zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een ortho)pedagoog, een psychotherapeut, gz-psychologen en systeemtherapeuten.

Behandeling

In overleg met het kind en de ouders zetten we de volgende behandelingen in:

Als het nodig is werken we samen met Bureau Jeugdzorg en lokale jeugdhulpverleningsinstanties, onderwijsinstellingen en andere specialisten in de kinder- en jeugdpsychiatrie voor specialistische behandeling of opname in een kliniek.

Locaties i-psy Jeugd en Gezin

Voor de expertise van i-psy op het gebied van Jeugd en Gezin kunt u terecht bij de vestigingen van Youz in Amsterdam, Den Haag, Enschede, Rijnmond, Utrecht en ​​​​Zaandam.