Zilvermeeuw

De problemen zitten je behoorlijk in de weg en je kunt daardoor tijdelijk niet voor jezelf zorgen. Zilvermeeuw is een gesloten behandelafdeling voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar met ernstige psychiatrische problemen.

Wat doet Zilvermeeuw?

Wij helpen je zodat je weer voor jezelf kunt zorgen. Je leert weer verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dit doen we door samen met jou en je gezin te kijken wat je nodig hebt om je beter te gaan voelen. We bieden individuele gesprekken, vaak aangevuld met medicatie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, sociotherapie; alles om stabieler te worden en de veiligheid te herstellen. Ouders kunnen in overleg bij hun kind blijven slapen.

Welke behandelingen ga je volgen?

Iedereen heeft een individuele behandelaar (klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater) en een persoonlijk begeleider. Met beiden kan je je problemen bespreken en samen kijken hoe je er mee om kan gaan. Voor je ouders is er een ouderbegeleider en samen voer je gesprekken met jullie gezinstherapeut. Het kan zijn dat je deze behandelingen gaat volgen bij Zilvermeeuw:

  •     Gezinstherapie
  •     Sociotherapie
  •     Individuele gesprekken
  •     Ouderbegeleiding
  •     Beeldende therapie
  •     PMT
  •     Activiteitenbegeleiding
  •     Sport en spel

Wie werken er bij Zilvermeeuw?

Sociotherapeuten, een kinder- en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, gezinstherapeut, gz-psycholoog, ouderbegeleider, activiteitenbegeleider, sport & spelmedewerker, ervaringsdeskundige en non-verbale therapeuten.

Praktische zaken